ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 351-400 of 2863 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 COMPOUND VITAMIN B 100MGVITAMIN B1 100MG, VITAMIN B2 0.5MG, VITAMIN B6 1MG, NICOTINAMIDE 100MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 DICLOFENAC SODIUMDICLOFENAC SODIUM 75MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 TRAMADOLTRAMADOL HCL 50 MG/1ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.T.P DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 BIO-TTPURIFIED TETANUS TOXOID 10 LF/0.5ML VACCINEAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.PT. BIO FARMAIndonesiaSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 HISTIDINE T.PHISTIDINE MONOHYDROCHLORID 200 MG , ATROPINE SULFATE 0.3 MG/5 ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.T.P DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTDThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 METRINEMETHYLERGOMETRINE MALEATE 0.2MG/ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.T.P DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTDThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 ADSORBED TETANUS TOXOID VACCINE (TT)PURIFIED TETANUS TOXOID 40 IU MINIMUM SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDINSTITUTE OF VACCINES AND MEDICAL BIOLOGICALVietnamCERTIFICATE RELEASED
 GENTAMICIN SULPHATEGENTAMICIN SULPHATE 80MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDEHYOSCINE-N-BUTYLBROMINE 20MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 CYCLOFERONACRIDONE ACETIC ACID 0.25G, MEGLUMINE 0.193G SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDSTPF "POLYSAN", LTDRussiaCERTIFICATE RELEASED
 PARACETAMOL.PARACETAMOL 300MG, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE 20MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN B1THIAMINE 100MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN B12CYANOCOBALAMIN 1000 MCG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 CYTOFLAVINCYTOFLAVIN SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDSTPF "POLYSAN", LTDRussiaCERTIFICATE RELEASED
 DIAZEPAM 10MG/2MLDIAZEPAM 10MG / 2 ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDVIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COVietnamCERTIFICATE RELEASED
 FUSEMIDEFUROSEMIDE 20MG/2ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDJIANGSU RUINIAN QIANJIN PHARMACEUTICAL CO.,LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN B6PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 100MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN CVITAMIN C 500MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 MORPHINE 10 MGMORPHIN HYDROCHLORIDE 10 MG/ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDVIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COVietnamCERTIFICATE RELEASED
 CEREBROLYSINCEREBROLYSIN CONCENTRATE 215.2MG/ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDEVER PHARMA JENA GMBHAustriaCERTIFICATE RELEASED
 OXYTOCIN 10IU/1MLOXYTOCIN 10 IU/1ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDJIANGSU RUINIAN QIANJIN PHARMACEUTICAL CO.,LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 PLAMIDE INJECTIONMETOCLOPRAMIDE HCL 10MG/2ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDUTOPAIN CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 STERILE WATER FOR INJECTIONWATER FOR INJECTION 2ML SOLUTIONAMPOULESOVER THE COUNTERNoSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDREYOUNG PHARMACEUTICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 SUXAMETHONIUM CHLORIDESUXAMETHONIUM CHLORIDE BP 50 MG/ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDCIRON DRUGS & PHARMACEUTICALS PVT. LTDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 TETANUS ANTITOXIN 1500 IUTETANUS ANTITOXIN 1500 IU/ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDJIANGXI INSTITUTE OF BIOLOGICAL PRODUCTSChinaCERTIFICATE RELEASED
 TRAMADONTRAMADOL HCL 50MG SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDUTOPAIN CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 80MG/2MLTRIAMCINOLONE ACETONIDE 80MG/2ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDFUREN PHARMACEUTICAL GROUP CO,LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 ULCACIN INJECTIONCIMETIDINE 200MG/2ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDUTOPAIN CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 VECURONIUM BROMIDEVECURONIUM BROMIDE BP 4 MG POWDER FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDCIRON DRUGS & PHARMACEUTICALS PVT. LTDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN B12 1000 MCGCYANOCOBALAMIN 1000 MCG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN B6 100MGPYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 100MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN C 500MGVITAMIN C 500MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 SPASFONPHLOROGLUCINOL HYDRATE 40 MG, TRIMETHYLPHLOROGLUCINOL 0.04 MG SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDHIMONT PHARMACEUTICALSPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 HYOSCINE BUTYLBROMIDEHYOSCINE BUTYLBROMIDE 20 MG SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDZHEJIANG RUIXIN PHARMACEUTICAL CO,LTDChinaCERTIFICATE EXPIRED
 GENTAMICINGENTAMICIN SULPHATE 80 MG SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDGREENFIELD PHARMACEUTICAL ( JIANCSU) CO,LTDChinaCERTIFICATE EXPIRED
 CHLORAMPHENICOLCHLORAMPHENICOL 250MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 DICLOFENAC SODIUMDICLOFENAC SODIUM 75 MG SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDGREENFIELD PHARMACEUTICAL ( JIANCSU) CO,LTDChinaCERTIFICATE EXPIRED
 TRIVITAMINS BVITAMIN B1 100MG, VITAMIN B6 50MG, VITAMIN B12 1000MCG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 TETANUS ANTITOXIN PURIFIED (SAT)ANTITETANUS IMMUNOGLOBULIN 1500 IU LIQUIDAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDINSTITUTE OF VACCINES AND MEDICAL BIOLOGICALVietnamCERTIFICATE EXPIRED
 RABIVAX-IIINACTIVATED RABIES VIRUS >=1.3IU/ML LIQUIDAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDCOMPANY FOR VACCINE AND BIOLOGICAL PRODUCTIONVietnamCERTIFICATE EXPIRED
 THIOPENTONE 1GTHIOPENTAL SODIUM 1000 MG SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDROTEXMEDICA GMBH, ARZNEIMITTELWERKGermanyCERTIFICATE EXPIRED
 CALCIUMFOLINAT "EBEWE" 10MGCALCIUM FOLINATE 10MG/ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDEBEWE PHARMA GES.MBH. NFG.KGAustriaCERTIFICATE EXPIRED
 HEBEBIOVAC HB 5MLRECOMBINANT ANTI-HEPATITIS B VACCINE SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDCENTER FOR GENETIC ENGG AND BIOTECHNOLOGYCubaCERTIFICATE EXPIRED
 -PRODUCT OF CBFARGININE HYDROCHLORIDE 1G ORAL SOLUTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYPIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTIONFranceOVERLAP
 TARJENADICLOFENAC SODIUM 75 MG/3ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesKEOSILA IMP-EXP CO; LTDUNION DRUG LABORATORIES LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 GLUCOSE INJECTION 50%DEXTROSE 5.00 G/10 ML SOLUTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesKEOSILA IMP-EXP CO; LTDA.N.B LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE EXPIRED
 A.N.B. 100 COMPLEXTHIAMINE HYDROCHLORIDE 100MG, RIBOFLAVIN 0.5MG, PYRIDOXINE HYDROCHLORORIDE 1MG, NIACINAMIDE 100MG/ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoKEOSILA IMP-EXP CO; LTDA.N.B LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE EXPIRED
 QUININE DIHYDROCHLORIDEQUININE DIHYDROCHLORIDE 600 MG/2 ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesKEOSILA IMP-EXP CO; LTDA.N.B LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE EXPIRED
 PACETAMOLPARACETAMOL 150MG, LIDOCAINE HCL 10MG/ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesKEOSILA IMP-EXP CO; LTDA.N.B LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE EXPIRED
 AMPAVIT 1000MCGCYANOCOBALAMIN 1000MCG/1ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesKEOSILA IMP-EXP CO; LTDA.N.B LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE EXPIRED