ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 301-350 of 2786 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 LINCOMYCINLINCOMYCIN HYDROCHLORIDE INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 MERGOTRINEMETHYLERGOMETRINE MALEATE 0.2MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 NIKETHAMIDE 25% 2MLNIKETHAMIDE 25%/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 NOSALPETHIDINE HYDROCHLORIDE 100MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 PATAMOLACETAMINOPHEN 300MG/2CC INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 PERPERAN 10MGMETOCLOPRAMIDE CHLORHYD. INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 PHENIGAN 50MG/2MLPROMETHAZINE HYDROCHLORIDE 50MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 INTAFENAC PLUS IM INJECTIONDICLOFENAC SODIUM 75MG, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE 20MG SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDINCEPTA PHARMACEUTICALS LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 MB 12MECOBALAMIN INN 0.5 MG SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 QUININ 600MG/2MLQUINIDINE 600MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 SODIUM BICARBONATESODIUM BICARBONATE INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 VITAMIN B1THIAMIN HYDROCHLORIDE 100MG/ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 VITAMIN B12 1000 MCG 1MLCYANOCOBALAMIN 1000 MCG/1ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 VITAMIN B6 100MG/MLPYRIDOXINE INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 VITAMIN C 500MGASCORBIC ACID 500MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 COM-B-ZYMVITAMIN B1 HCL 100MG, VITAMIN B2 0.5MG, VITAMIN B6 HCL 1MG, NICOTINAMIDE 100MG SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.T.P DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTDThailandCERTIFICATE EXPIRED
 DIFENACDICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.T.P DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 LINCOMYCINLINCOMYCIN HCL EQ. TO LICOMYCIN 300MG/ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.T.P DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN CASCORBIC ACID 500MG/ 2ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.T.P DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 ANTISPA INJECTIONHYOSCINE BUTYLBROMIDE 20MG/ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.T.P DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 CIMAG T.PCIMETIDINE 100MG/ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.T.P DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 COMPOUND VITAMIN BTHIAMINE 100MG, RIBOFLAVIN 0.5MG, PYRIDOXIN 1MG, NICOTINAMIDE 100MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 MET-SILMETOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE 10MG/2ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.T.P DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATEDEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 2MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 GAVITBOCALCIUM LEVULINATE 250MG, VIT B1 10MG, VIT B6 1MG, VIT B12 1000 MCG, NICOTINAMIDE 25MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 LINCOMYCIN HYDROCHLORIDELINCOMYCIN HYDROCHLORIDE 600MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 QUININE DIHYDROCHLORIDEQUININE DIHYDROCHLORIDE 600MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 SODIUM SALICYLATESODIUM SALICYLATE 1G INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 PARAMOL INJECTIONPARACETAMOL 300 MG/2ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.T.P DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 50% GLUCOSEGLUCOSE 5MG/10ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 CALCIUM GLUCONATECALCIUM GLUCONATE 500MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 CIMETIDINECIMETIDINE 200MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 COMPOUND VITAMIN B 100MGVITAMIN B1 100MG, VITAMIN B2 0.5MG, VITAMIN B6 1MG, NICOTINAMIDE 100MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 DICLOFENAC SODIUMDICLOFENAC SODIUM 75MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 TRAMADOLTRAMADOL HCL 50 MG/1ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.T.P DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 BIO-TTPURIFIED TETANUS TOXOID 10 LF/0.5ML VACCINEAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.PT. BIO FARMAIndonesiaSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 HISTIDINE T.PHISTIDINE MONOHYDROCHLORID 200 MG , ATROPINE SULFATE 0.3 MG/5 ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.T.P DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTDThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 METRINEMETHYLERGOMETRINE MALEATE 0.2MG/ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.T.P DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTDThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 ADSORBED TETANUS TOXOID VACCINE (TT)PURIFIED TETANUS TOXOID 40 IU MINIMUM SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDINSTITUTE OF VACCINES AND MEDICAL BIOLOGICALVietnamCERTIFICATE RELEASED
 GENTAMICIN SULPHATEGENTAMICIN SULPHATE 80MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDEHYOSCINE-N-BUTYLBROMINE 20MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 CYCLOFERONACRIDONE ACETIC ACID 0.25G, MEGLUMINE 0.193G SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDSTPF "POLYSAN", LTDRussiaCERTIFICATE RELEASED
 PARACETAMOL.PARACETAMOL 300MG, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE 20MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN B1THIAMINE 100MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN B12CYANOCOBALAMIN 1000 MCG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 CYTOFLAVINCYTOFLAVIN SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDSTPF "POLYSAN", LTDRussiaCERTIFICATE RELEASED
 DIAZEPAM 10MG/2MLDIAZEPAM 10MG / 2 ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDVIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COVietnamCERTIFICATE RELEASED
 FUSEMIDEFUROSEMIDE 20MG/2ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDJIANGSU RUINIAN QIANJIN PHARMACEUTICAL CO.,LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN B6PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 100MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN CVITAMIN C 500MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED