ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 301-350 of 2863 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 AMINOPHYLLIN 10MLAMINOPHYLLINE 240MG INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 B-COZYNETHIAMIN HCL 10MG, PYRIDOXINE HCL 4MG, RIBOFLAVINE SODIUM PHOSPHATE 4MG, NICOTINAMIDE 40MG, D-PANTOTHENOL 6MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 GENTAMIN 80MG/2MLGENTAMICIN 80MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 HYOSCOPAN 20MG INJECTIONHYOSCINE N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 MAGNESIUM SULFATE 15%MAGNESIUM SULFATE 1500MG/10ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 PHENEGAN 50MGPROMETHAZINE HCL 50MG INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 POTASSIUM CHLORIDE 10 %POTASSIUM CHLORIDE 10%/10CC INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 RAMADOL 100MGTRAMADOL HYDROCHLORIDE 100MG/2 ML INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 SPASMALGIN-FORTETIEMONIUM METHYLSULFATE 10MG, NORAMIDOPYRINE (ANALGINE) 2000MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 BROMEXINBROMHEXINE HYDROCHLORIDE INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 CEFALIN 1GCEPHALOTHIN SODIUM INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 CIMETIDINECIMETIDINE 200MG INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 CLOFONDICLOFENAC 75MG INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 CORAMIDENIkETHAMIDE 375MG/1.5ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 DYNAPAR AQDICLOFENAC SODIUM 75 MG/ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDTROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITEDIndiaCERTIFICATE EXPIRED
 GENTAMIN 40GENTAMICIN SULFATE INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 GLUCOSE 50%GLUCOSE 50% INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 HEMOCYNOLETAMSYLATE 250MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 LINCOMYCINLINCOMYCIN HYDROCHLORIDE INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 MERGOTRINEMETHYLERGOMETRINE MALEATE 0.2MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 NIKETHAMIDE 25% 2MLNIKETHAMIDE 25%/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 NOSALPETHIDINE HYDROCHLORIDE 100MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 PATAMOLACETAMINOPHEN 300MG/2CC INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 PERPERAN 10MGMETOCLOPRAMIDE CHLORHYD. INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 PHENIGAN 50MG/2MLPROMETHAZINE HYDROCHLORIDE 50MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 INTAFENAC PLUS IM INJECTIONDICLOFENAC SODIUM 75MG, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE 20MG SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDINCEPTA PHARMACEUTICALS LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 MB 12MECOBALAMIN INN 0.5 MG SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 QUININ 600MG/2MLQUINIDINE 600MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 SODIUM BICARBONATESODIUM BICARBONATE INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 VITAMIN B1THIAMIN HYDROCHLORIDE 100MG/ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 VITAMIN B12 1000 MCG 1MLCYANOCOBALAMIN 1000 MCG/1ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 VITAMIN B6 100MG/MLPYRIDOXINE INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 VITAMIN C 500MGASCORBIC ACID 500MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 COM-B-ZYMVITAMIN B1 HCL 100MG, VITAMIN B2 0.5MG, VITAMIN B6 HCL 1MG, NICOTINAMIDE 100MG SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.T.P DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTDThailandCERTIFICATE EXPIRED
 DIFENACDICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.T.P DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 LINCOMYCINLINCOMYCIN HCL EQ. TO LICOMYCIN 300MG/ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.T.P DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN CASCORBIC ACID 500MG/ 2ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.T.P DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 ANTISPA INJECTIONHYOSCINE BUTYLBROMIDE 20MG/ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.T.P DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 CIMAG T.PCIMETIDINE 100MG/ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.T.P DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 COMPOUND VITAMIN BTHIAMINE 100MG, RIBOFLAVIN 0.5MG, PYRIDOXIN 1MG, NICOTINAMIDE 100MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 MET-SILMETOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE 10MG/2ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.T.P DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATEDEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 2MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 GAVITBOCALCIUM LEVULINATE 250MG, VIT B1 10MG, VIT B6 1MG, VIT B12 1000 MCG, NICOTINAMIDE 25MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 LINCOMYCIN HYDROCHLORIDELINCOMYCIN HYDROCHLORIDE 600MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 QUININE DIHYDROCHLORIDEQUININE DIHYDROCHLORIDE 600MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 SODIUM SALICYLATESODIUM SALICYLATE 1G INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 PARAMOL INJECTIONPARACETAMOL 300 MG/2ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.T.P DRUG LABORATORIES (1969) CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 50% GLUCOSEGLUCOSE 5MG/10ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 CALCIUM GLUCONATECALCIUM GLUCONATE 500MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 CIMETIDINECIMETIDINE 200MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED