ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 251-300 of 2786 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 SPASMOZYLTIEMONIUM METHYLSULFATE 10MG + METAMIZOLE 2000MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 HEMOSTACIN 250 MG/2 MLETAMSYLATE 250 MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 KALNEUROWHITE AMPOULE: CALCIUM LEVULINATE 250MG. OTHER AMPOULE: VITAMIN B12 1000MCG, VITAMIN B6 1MG, VITAMIN B1 10MG, NICOTINAMIDE 25MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 ASCORBIC (R) 5MLASCORBIC ACID 500MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 GENTAMICIN - 80GENTAMICIN SULFATE 80MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 GENTAMICIN 80 MGGENTAMICIN 80MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 NEWVITFORTWHITE AMP: CALCIUM LEVULINATE 250MG/2ML. BROWN AMP: VIT B12 1000MCG, VIT B6 1MG, NICOTINAMIDE 25MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 PARACETAMOL 300 mgACETAMINOPHEN 300MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 THIAMINE HCL 1MLTHIAMINE HCL INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 TRI B 2MLTHIAMINE 134MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 VITAMIN B12 1MLCYANOCOBALAMIN INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 VITAMIN B6 1MLPYRIDOXINE HCL INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 ADRENALINE 0.1%ADRENALINE 1MG INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 ATROPINE SULFATEATROPINE SULFATE 0.6MG/ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 NERVONMECOBALAMIN 0.500 MG SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanCERTIFICATE EXPIRED
 RABIES VACCINE U.S.PPOTENCY OF RABIES ANTIGEN 2.5 I.U SUSPENSION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMASERUM INSTITUTE OF INDIA LTDIndiaCERTIFICATE EXPIRED
 EPHEDRINE 3%EPHEDRINE HCL 3%/1 ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 FULTROLYTE 500 MLGLUCOSE ANHYDRE INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 HEPTAMINEHEPTAMINOL HYDROCHLORIDE 313MG/5ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 KETAMINEKETAMINE HYDROCHLORIDE 250 MG INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 MORPHINE 1%MORPHINE 10 MG/1ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 NEOSTIGMINENEOSTIGMINE METHYLSULFATE 0.5MG/1ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 NOTALGINANALGIN ( METAMIZOLE SODIUM ) 1000 MG/2 ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 PANCURONROCURONIIUM BROMIDE 4MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 PERPERALMETOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE 10MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 SODIUM CHLORIDE 20%SODIUM CHLORIDE 2000MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 VALIVIUM 10MGDIAZEPAM 10MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 VITAMINE K1VITAMIN K1 1MG/1CC INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 VITAMINE K1 10PHYTOMENADIONE 10MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN K1 20MGPHYTOMENADIONE 20MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 VOLTALGINEDICLOFENAC SODIUM INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 WATER FOR INJECTIONSTERILE WATER FOR INJECTION 5ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 AMINOPHYLLIN 10MLAMINOPHYLLINE 240MG INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 B-COZYNETHIAMIN HCL 10MG, PYRIDOXINE HCL 4MG, RIBOFLAVINE SODIUM PHOSPHATE 4MG, NICOTINAMIDE 40MG, D-PANTOTHENOL 6MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 GENTAMIN 80MG/2MLGENTAMICIN 80MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 HYOSCOPAN 20MG INJECTIONHYOSCINE N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 MAGNESIUM SULFATE 15%MAGNESIUM SULFATE 1500MG/10ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 PHENEGAN 50MGPROMETHAZINE HCL 50MG INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 POTASSIUM CHLORIDE 10 %POTASSIUM CHLORIDE 10%/10CC INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 RAMADOL 100MGTRAMADOL HYDROCHLORIDE 100MG/2 ML INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 SPASMALGIN-FORTETIEMONIUM METHYLSULFATE 10MG, NORAMIDOPYRINE (ANALGINE) 2000MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 BROMEXINBROMHEXINE HYDROCHLORIDE INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 CEFALIN 1GCEPHALOTHIN SODIUM INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 CIMETIDINECIMETIDINE 200MG INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 CLOFONDICLOFENAC 75MG INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 CORAMIDENIkETHAMIDE 375MG/1.5ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 DYNAPAR AQDICLOFENAC SODIUM 75 MG/ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDTROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITEDIndiaCERTIFICATE EXPIRED
 GENTAMIN 40GENTAMICIN SULFATE INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 GLUCOSE 50%GLUCOSE 50% INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 HEMOCYNOLETAMSYLATE 250MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED