ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 151-200 of 2786 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 MADONNALEVONORGESTREL 0.75 MG TABLETALUMINIUM-BLISTEROVER THE COUNTERYesD AND K IMPORT-EXPORT LTDBiolab Co.,LtdThailandCERTIFICATE RELEASED
 ADVANT TABLETS 16 MGCANDESARTAN CILEXETIL 16 MG TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDIndiaSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 ADVANT TABLETS 8 MGCANDESARTAN CILEXTIL 8 MG TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 AMK 375AMOXICILLIN 250 MG, CLAVULANIC ACID 125 MG FILM-COATED TABLETSALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYYesLAO INTER PHARMAR X MANUFACTURING CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 AMLO 5 MGAMLODIPINE BESILATE 6.390 MG EQ. TO AMLODIPINE 5 MG TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYYesLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 CEFIGET 400 MGCEFIXIME 400 MG CAPSULEALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYYesLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 CLARITEK 500 MGCLARITHROMYCIN 500 MG FILM-COATED TABLETSALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYYesLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 CLARITEK TABLETS 250 MGCLARITHROMYCIN 250 MG TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYYesLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 ESOME CAPSULES 20 MGESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE 20 MG CAPSULEALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 ESOME CAPSULES 40 MGESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE 40 MG CAPSULEALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 FENOGET 200 MGFENOFIBRATE ( MICRONIZED ) 200 MG CAPSULEALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 FENOGET 67 MGFENOFIBRATE ( MICRONIZED) 67 MG CAPSULEALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 GABICA CAPSULE 75 MGPREGABALIN 75 MG CAPSULEALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 GABICA CAPSULES 150 MGPREGABALIN 150 MG CAPSULEALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 GABICA CAPSULES 50 MGPREGABALIN 50 MG CAPSULEALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 GETINO-BTENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE 300 MG FILM-COATED TABLETSALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 GETRYL 1 MGGLIMEPIRIDE 1 MG TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 GETRYL 2 MGGLIMEPIRIDE 2 MG TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 GETRYL 4 MGGLIMEPIRIDE 4 MG TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 LARINEXDESLORATADINE 5 MG FILM-COATED TABLETSALUMINIUM-BLISTEROVER THE COUNTERNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 LEFLOX 250 MGLEVOFLOXACIN 250 MG TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYYesLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 LEFLOX TABLETS 500 MGLEVOFLOXACIN 500 MG TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYYesLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 MONTIGETMONTELUKAST 10 MG TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYYesLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 MONTIGETMONTELUKAST SODIUM 4 MG CHEWABLE TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYYesLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 MONTIGET.MONTELUKAST SODIUM 5 MG CHEWABLE TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYYesLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 NERVONMECOBALAMIN 0.500 MG TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 NORPLAT 75 MGCLOPIDOGREL BISULPHATE 75 MG FILM-COATED TABLETSALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYYesLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 NORPLAT-S 75 MGCLOPIDOGREL BISULPHAT 75 MG, ASPIRIN 75 MG" TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 NYSAPIROXICAM 20 MG TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 REVENTAALENDRONATE SODIUM 10 MG TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 REVENTA.ALENDRONATE 70 MG TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 RISEK 20OMEPRAZOLE 20 MG CAPSULEALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYYesLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 RISEK CAPSULE 40 MGOMEPRAZOLE 40 MG CAPSULEALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYYesLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 ROVISTA TABLET 5 MGROSUVASTATIN CALCIUM 5 MG FILM-COATED TABLETSALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 ROVISTA TABLET 10 MGROSUVASTATIN CALCIUM 10 MG TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 ROVISTA TABLET 20 MGROSUVASTATIN CALCIUM 20 MG FILM-COATED TABLETSALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 TREVIASITAGLIPTIN PHOSPHATE 100 MG FILM-COATED TABLETSALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 TREVIA.SITAGLIPTIN PHOSPHATE 50 MG FILM-COATED TABLETSALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 ZETROAZITHROMYCIN (AS DIHYDRATE) 250 MG CAPSULEALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYYesLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 CEREMINCINNARIZINE 25 MG TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDPOLIPHARM CO.,LTDThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 POLI - FLUNARINFLUNARIZINE HYDROCHLORIDE 5.90 MG EQ. TO FLUNARIZINE 5.00 MG CAPSULEALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDPOLIPHARM CO.,LTDThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 THROATSIL (ORANGE)2,4-DICHLOROBENZYL ALCOHOL 1.2 MG , AMYLMETACRESOL 0.6 MG, ASCORBIC ACID 100MG LOZENGESALUMINIUM-BLISTEROVER THE COUNTERNoPALAMY PHARMA CO., LTDMILLIMED CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 THROATSIL PRUNE2, 4-DICHLOROBENZYL ALCOHOL 1.2MG, AMYLMETACRESOL 0.6MG LOZENGESALUMINIUM-BLISTEROVER THE COUNTERNoPALAMY PHARMA CO., LTDMILLIMED CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 FAST 125PARACETAMOL BP 125 MG SUPPOSITORYALUMINIUM-BLISTEROVER THE COUNTERYesPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 FAST 250PARACETAMOL 250 MG SUPPOSITORYALUMINIUM-BLISTEROVER THE COUNTERYesPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 ACTAVISACECLOFENAC 100 MG TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDGENIX PHARMA(PRIVATE) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 BETAHIS 12BETAHISTINE MESILATE 12MG TABLETALUMINIUM-BLISTEROVER THE COUNTERNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.BANGKOK LAB & COSMETIC CO., LTDThailandCERTIFICATE EXPIRED
 AXCEL EVILINE TABLET"MAGNESIUM HYDROXIDE 200 MG ALUMINIUM HYDROCHLORIDE 200 MG SIMETHICONE 20 MG" TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.KOTRA PHARMA (M) SDN BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 CARVEDI-DENK 25CARVEDILOL 25 MG TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.DENK PHARMA GMBH & CO., LTDGermanyCERTIFICATE RELEASED
 CARVEDI-DENK 6.25CARVEDILOL 6.25 MG TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.DENK PHARMA GMBH & CO., LTDGermanyCERTIFICATE RELEASED