ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 51-100 of 2863 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 OLMAX 10OLMESARTAN MEDOXOMIL PH.EUR 10 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVE PRODUCT (LAO) CO. LTDGLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITEDIndiaRE-EVALUATION PROCESS
 OLMAX 20OLMESARTAN MEDOXOMIL PH.EUR 20 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVE PRODUCT (LAO) CO. LTDGLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITEDIndiaRE-EVALUATION PROCESS
 OLMAX 40OLMESARTAN MEDOXOMIL PH.EUR 40 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVE PRODUCT (LAO) CO. LTDGLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITEDIndiaRE-EVALUATION PROCESS
 TELMA 20TELMISARTAN PH.EUR 20 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVE PRODUCT (LAO) CO. LTDGLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 TELMA 40TELMISARTAN PH.EUR 40 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVE PRODUCT (LAO) CO. LTDGLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 TELMA 80TELMISARTAN PH.EUR 80 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVE PRODUCT (LAO) CO. LTDGLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 AZIN 250AZITHROMYCIN DIHYDRATE USP EQ.TO AZITHROMYCIN 250 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshCERTIFICATE RELEASED
 AZIN 500AZITHROMYCIN DIHYDRATE USP EQ.TO AZITHROMYCIN 500 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshCERTIFICATE RELEASED
 DAOMIN 1G TABLETMETFORMIN HYDROCHLORIDE BP 1000 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshCERTIFICATE RELEASED
 DOXY -ADOXYCYCLINE 100 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshCERTIFICATE RELEASED
 ESONIX 40ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE BP 40 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDINCEPTA PHARMACEUTICALS LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 INFOVIRADEFOVIR DIPIVOXIL 10 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDINCEPTA PHARMACEUTICALS LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 KEFODIME - 100CEFPODOXIME PROXETIL EQUIVALENT TO CEFPODOXIME 100 MG. TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDMEDLEY PHARMACEUTICAL LTDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 MAFORAN 2 MGWARFARIN SODIUM 2 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDSRIPRASIT PHARMA CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 MAFORAN 3 MGWARFARIN SODIUM 3 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDSRIPRASIT PHARMA CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 MAFORAN 5 MGWARFARIN SODIUM 5 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDSRIPRASIT PHARMA CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 A - FENAC SRDICLOFENAC SODIUM BP 100 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 BEN - A 400ALBENDAZOLE USP 400 MG CHEWABLE TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 FAMICEF 500CEFUROXIME 500 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 FEROCIT TR"DRIED FERROUS SULPHATE BP 150 MG , FOLIC ACID BP 0.5 MG" CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 LEO 750LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE USP EQ. TO LEVOFLOXACIN 750 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 LOPAMIDLOPERAMIDE HCL USP 2 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 LOSART PLUS"LOSARTAN POTASSIUM USP 50 MG HYDROCHLOROTHIAZIDE BP 12.5 MG" FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 MB 12MECOBALAMIN INN 0.50 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 MONAS 10MONTELUKAST SODUM USP EQ,TO MONTELUKAST 10 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 MONAS 5MONTELUKAST 5 MG CHEWABLE TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 ARTH - A"GLUCOSAMINE HYDROCHLORIDE 250 MG, CHONDROITIN SULPHATE SODIUM 200 MG" TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshCERTIFICATE EXPIRED
 KEFODIME-200CEFPODOXIME PROXETIL 200 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDMEDLEY PHARMACEUTICALS LTDIndiaCERTIFICATE EXPIRED
 GASTIDMAGALDRATE 480 MG, SIMETHICONE 20 MG CHEWABLE TABLETALU-ALUOVER THE COUNTERNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 KEFUCLAV 250CEFUROXIME 250 MG, CLAVULANIC ACID 62.5 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 KEFUCLAV 500CEFUROXIME 500 MG, CLAVULANIC ACID 125 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 RESPICARE 10 MGMONTELUKAST SODIUM 10 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesVIMPEX LAO CO.,LTDGENIX PHARMA(PRIVATE) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 S-FLOX 250 MGLEVOFLOXACIN 250 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesVIMPEX LAO CO.,LTDGENIX PHARMA(PRIVATE) LTD.IndiaCERTIFICATE RELEASED
 S-FLOX 500 MGLEVOFLOXACIN 500 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesVIMPEX LAO CO.,LTDGENIX PHARMA(PRIVATE) LTD.IndiaCERTIFICATE RELEASED
 ZOLERIC 40 MGESOMEPRAZOLE 40 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDGENIX PHARMA(PRIVATE) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 MAXRON 0.4 MGTAMSULOSIN HYDROCHLORIDE USP 0.4 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDWILSHIRE LABORATORIES (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 ZEPOSE 150 MGIRBESARTAN 150 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDWILSHIRE LABORATORIES (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 GLIPITA 100SITAGLIPTIN PHOSPHATE MONOHYDRATE INN 128.500 MG EQ.TO SITAGLIPTIN 100 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDBEXIMCO PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 GLIPITA 50SITAGLIPTIN PHOSPHATE MONOHYDRATE INN 64.250 MG EQ.TO SITAGLIPTIN 50 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDBEXIMCO PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 GLIPITA M-50 /1000SITAGLIPTIN PHOSPHATE MONOHYDRATE INN 64.250 MG EQ. TO SITAGLIPTIN 50 MG, METFORMIN HYDROCHLORIDE BP 1000 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDBEXIMCO PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 GLIPITA M-50/500SITAGLIPTIN PHOSPHATE MONOHYDRATE INN 64.250 MG EQ. TO SITAGLIPTIN 50 MG + METFORMIN HYDROCHLORIDE BP 500 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDBEXIMCO PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 ZITHROX 250AZITHROMYCIN DIHYDRATE BP 265.957 MG EQ.TO AZITHROMYCIN 250 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 ZITHROX 500AZITHROMYCIN DIHYDRATE BP 524.045 MG EQ.TO AZITHROMYCIN 500 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 BEXITROL-F 50/500 BEXICAPSALMETEROL XINAFOATE(MICRONIZED) BP 0.0725 MG EQ. TO SALMETEROL 0.050 MG, FLUTICASONE PROPIONATE(MICRONIZED) BP 0.500 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDBEXIMCO PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 BEXITROL F BEXICAP 50/250SALMETEROL XINAFOATE(MICRONIZED) BP 0.0725 MG EQ. TO SALMETEROL 0.050 MG, FLUTICASONE PROPIONATE(MICRONIZED) BP 0.250 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDBEXIMCO PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 ESORAL 40ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE USP 44.550 MG EQ.TO ESOMEPRAZOLE 40 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 COLOSAR - DENK 50/12.5"LOSARTAN POTASSIUM 50 MG, HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.50 MG HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.50 MG" FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.DENK PHARMA GMBH & CO., LTDGermanyCERTIFICATE RELEASED
 ENA DENK 20ENALAPRIL MALEATE 20 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.DENK PHARMA GMBH & CO., LTDGermanyCERTIFICATE RELEASED
 GLIMEPIRIDE DENK 3GLIMEPIRIDE 3 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.DENK PHARMA GMBH & CO., LTDGermanyCERTIFICATE RELEASED
 GREATOFEN 400 MGIBUPROFEN 400 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.GREATER PHARMAThailandCERTIFICATE RELEASED