ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 1-50 of 2021 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 FENSTUD 25 MCG/HRFENTANYL BP 3 MG TRANSDERMAL PATCHALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesARAVANH PHARMA CO.,LTDRusan Pharma LtdIndiaCERTIFICATE RELEASED
 FENSTUD 50 MCG/HRFENTANYL BP 6 MG COMPRESSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesARAVANH PHARMA CO.,LTDRusan Pharma LtdIndiaCERTIFICATE RELEASED
 FENSTUD 100 MCG/HRFENTANYL BP 12 MG COMPRESSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesARAVANH PHARMA CO.,LTDRusan Pharma LtdIndiaCERTIFICATE RELEASED
 APOLETSCLOPIDOGREL 75 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDAPOTEX INCORPORATEDCanadaCERTIFICATE RELEASED
 FLEMING 1000 MGAMOXICILLIN TRIHYDRATE 1000 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDMEDREICH LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 FLEMING 625 MGAMOXICILLIN TRIHYDRATE 575 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDMEDREICH LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 MINNY 28DESOGASTREL 0.15 MG, ETHINYLESTRADIOL 0.02 MG TABLETALU-ALUOVER THE COUNTERNoT S S PHARMA SOLE CO.,LTDBiolab Co.,LtdThailandCERTIFICATE RELEASED
 SUCEECYPOTERONE ACETATE 2 MG, ETHINYLESTRADIOL 0.035 MG SUGAR COATED TABLETALU-ALUOVER THE COUNTERNoT S S PHARMA SOLE CO.,LTDBiolab Co.,LtdThailandCERTIFICATE RELEASED
 VAPTOR TABLETS 10 MGROSUVASTATIN (AS CALCIUM) 10 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,THE SEARLE COMPANY LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 VAPTOR TABLETS 20 MGROSUVASTATIN (AS CALCIUM) 20 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,THE SEARLE COMPANY LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 VAPTOR TABLETS 5 MGROSUVASTATIN(AS CALCIUM) 5 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,THE SEARLE COMPANY LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 VENTEK TABLETS 10 MGMONTELUKAST SODIUM 10.4 MG EQ.TO MONTELUKAST 10 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,THE SEARLE COMPANY LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 VENTEK TABLETS 4 MGMONTELUKAST SODIUM 4.16 MG EQ.TO MONTELUKAST 4 MG CHEWABLE TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,THE SEARLE COMPANY LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 VENTEK TABLETS 5 MGMONTELUKAST SODIUM 5.2 MG EQ.TO MONTELUKAST 5 MG CHEWABLE TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,THE SEARLE COMPANY LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 CRESTAT TABLET 10 MGROSUVASTATIN 10 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoEXAMED CO.,LTDCCL PHARMACEUTICALS (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 CRESTAT TABLET 20 MGROSUVASTATIN 20 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoEXAMED CO.,LTDCCL PHARMACEUTICALS (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 CRESTAT TABLET 5 MGROSUVASTATIN AS CALCIUM 5 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoEXAMED CO.,LTDCCL PHARMACEUTICALS (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 GABLIN CAPSULE 150 MGPREGABALIN 150 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoEXAMED CO.,LTDCCL PHARMACEUTICALS (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 GABLIN CAPSULE 75 MGPREGABALIN 75 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoEXAMED CO.,LTDCCL PHARMACEUTICALS (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 SITA TABLET 100 MGSITAGLIPTIN (AS PHOSPHATE) 100 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoEXAMED CO.,LTDCCL PHARMACEUTICALS (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 SITA TABLET 50 MGSITAGLIPTIN(AS PHOSPHATE) 50 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoEXAMED CO.,LTDCCL PHARMACEUTICALS (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 VITAXON TABLET 500 MCGMECOBALAMIN 500 MCGFILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoEXAMED CO.,LTDCCL PHARMACEUTICALS (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 CLAMOVID 625CLAVULANIC ACID( AS POTASSIUM CLAVULANATE) 331.12 MG, AMOXYCILLIN(AS TRIHYDRATE) 588.23 MGTABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 DEBTANGLIBENCLAMIDE 5 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 OMELONOMEPRAZOLE 20 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 VIRLESS TABLETACYCLOVIR 800 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 VIRLESS TABLET 200MGACYCLOVIR 200 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 LAMI - 100LAMIVUDINE BP 100 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoIC PHARMA LAO CO., LTDEN-GEN LIFESCIENCES PVT.LTDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 MYCOPHENOLATE MOFETIL DISPERSIBLE TABLETSMYCOPHENOLATE MOFETIL 250 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoKSD PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTDKUNMING BAKER NORTON PHARMCEUTICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 N - ZEN 50DICLOFENAC SODIUM 50 MG TABLETALU-ALUOVER THE COUNTERYesKSD PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTDVESCO PHARMACEUTICAL LTD., PARTNERSHIPThailandCERTIFICATE RELEASED
 AIR-X 120SIMETHICONE 120 MG TABLETALU-ALUOVER THE COUNTERNoLAO INTER PHARMAR X MANUFACTURING CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 AIR-X LEMON FLAVOREDSIMETHICONE 80 MG CHEWABLE TABLETALU-ALUOVER THE COUNTERNoLAO INTER PHARMAR X MANUFACTURING CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 AIR -X ORANGE FLAVOREDSIMETHICONE 80 MG CHEWABLE TABLETALU-ALUOVER THE COUNTERNoLAO INTER PHARMAR X MANUFACTURING CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 FEXET 120MGFEXOFENADINE HYDROCHLORIDE 120 MG TABLETALU-ALUOVER THE COUNTERNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 FEXET 180 MGFEXOFENADINE HYDROCHLORIDE 180 MG TABLETALU-ALUOVER THE COUNTERNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 FEXET 60 MGFEXOFENADINE HYDROCHLORIDE 60 MG TABLETALU-ALUOVER THE COUNTERNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 OMEPRAZOLE GPOOMEPRAZOLE 20 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDTHE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATIONThailandCERTIFICATE RELEASED
 RIBAZOLERIBAVIRIN 400 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 ZETRO TABLETS 500 MGAZITHROMYCIN (AS DIHYDRATE) 500 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 NEXOPIL-20ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM USP EQ.TO ESOMEPRAZOLE 20 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoTHC SOLE LTDPSYCHOTROPICS INDIA LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 CEFPIL-500CEFUROXIME 500 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoTHC SOLE LTDPSYCHOTROPICS INDIA LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 TELMA HTELMISARTANT PH.EUR 40 MG, HYDROCHLOROTHIAZIDE PH.EUR 12.5 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVE PRODUCT (LAO) CO. LTDGLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 TELMA 80 HTELMISARTANT PH.EUR 80 MG, HYDROCHLOROTHIAZIDE PH.EUR 12.5 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVE PRODUCT (LAO) CO. LTDGLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 TELMA 80 H PLUSTELMISARTANT PH.EUR 80 MG, HYDROCHLOROTHIAZIDE PH.EUR 25 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVE PRODUCT (LAO) CO. LTDGLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 TELMA 20TELMISARTAN PH.EUR 20 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVE PRODUCT (LAO) CO. LTDGLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 TELMA 40TELMISARTAN PH.EUR 40 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVE PRODUCT (LAO) CO. LTDGLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 TELMA 80TELMISARTAN PH.EUR 80 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVE PRODUCT (LAO) CO. LTDGLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 AZIN 250AZITHROMYCIN DIHYDRATE USP EQ.TO AZITHROMYCIN 250 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshCERTIFICATE RELEASED
 AZIN 500AZITHROMYCIN DIHYDRATE USP EQ.TO AZITHROMYCIN 500 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshCERTIFICATE RELEASED
 DAOMIN 1G TABLETMETFORMIN HYDROCHLORIDE BP 1000 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshCERTIFICATE RELEASED