ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 1-50 of 2021 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 INDIRABPURIFIED BPL INACTIVATED RABIES VIRUS( PREPARED ON VERO CELLS, PITMAN MOORE STRAIN OF RABIES VIRUS)>= 2.5 IU POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYNoARAVANH PHARMA CO.,LTDBHARAT BIOTECH INTERNATIONAL LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 REVAC - B+HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN >=20 MCG SUSPENSION FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYNoARAVANH PHARMA CO.,LTDBHARAT BIOTECH INTERNATIONAL LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 TYPBAR TCVPURIFIED VI CAPSULAR POLYSACCHARIDE OF S.TYPHI TY2 CONJUGATED TOTETANUS TOXOID 25 UG LIQUIDVIALPRESCRIPTION ONLYNoARAVANH PHARMA CO.,LTDBHARAT BIOTECH INTERNATIONAL LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 BABY COUGH SYRUPAMMONIUM CHLORIDE 75 MG, POTASSIUM GUAIACOLSULFONATE 12.5 MG, CHLORPHENIRAMINE MALEATE 0.250 MG/5ML SYRUPBOTTLEOVER THE COUNTERNoGOOD WILL CO.LTDTHE BRITISH DISPENSARY(L.P.) CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 EDWARDS CALAMINE LOTION"CALAMINE 10 MG ZINC OXIDE 0.5 MG" LOTIONBOTTLEOVER THE COUNTERNoKONGJAIOSOTH INTER LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 PARACHUTE BALMMENTHOL 20%, CAMPHOR 20%, METHYL SALICYLATE 3.50%, EUCALYPTUS OIL 3.50% BALMBOTTLEOVER THE COUNTERNoKSD PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTDSOMCHITT DISPENSARY CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 ROTAVACROTAVIRUS 116E NLT 10^5 FFU/0.5 ML LIQUIDVIALPRESCRIPTION ONLYNoARAVANH PHARMA CO.,LTDBHARAT BIOTECH INTERNATIONAL LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 BROMALEXBROMAZEPAM 6 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoARAVANH PHARMA CO.,LTDPHARMA PRODUCT MANUFACTURING (PPM)CambodiaCERTIFICATE RELEASED
 AMBRONC TABLETAMBROXOL HCL 30 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERNoKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTB L HUA CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 FLANILMETHYL SALICYLATE 10.20 G, MENTHOL 5.44 G, EUGENOL 1.36 G CREAMTUBEOVER THE COUNTERNoGOOD WILL CO.LTDBiolab Co.,LtdThailandCERTIFICATE RELEASED
 BELCIDALUMINIUM HYDROXIDE 918 MG, MAGNESIUM HYDROCHLORIDE 300 MG, SIMETHICONE 60 MG SUSPENSIONBOTTLEOVER THE COUNTERNoGOOD WILL CO.LTDBiolab Co.,LtdThailandCERTIFICATE RELEASED
 BIOCALMTOLPERISONE HYDROCHLORIDE 50 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoGOOD WILL CO.LTDBiolab Co.,LtdThailandCERTIFICATE RELEASED
 BROWN MIXTURECAMPHORATED OPIUM TINCTURE 0.60ML, ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE 1.20MG/5ML SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTB L HUA CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 CADRAMINE-V LOTIONCALAMINE 100 MG, ZINC OXIDE 30 MG, DIPHENHYDRAMINE HCI 10MGLOTIONBOTTLEOVER THE COUNTERNoGOOD WILL CO.LTDATLANTIC LABORATORIES CORPORATION LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 ADRENALINEADRENALINE 1MG/ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoGOOD WILL CO.LTDATLANTIC LABORATORIES CORPORATION LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 COLISTATE 150COLISTIMETHATE SODIUM EQ. TO COLISTIN 150MG POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYNoGOOD WILL CO.LTDATLANTIC LABORATORIES CORPORATION LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 CHLORLEATE EXPECTORANTCHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG, AMMONIUM CHLORIDE 100MG, SODIUM CITRATE 50MG SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTTHE SILOM MEDICAL CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 LORA 1 MGLORAZEPAM 1MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoGOOD WILL CO.LTDATLANTIC LABORATORIES CORPORATION LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 TOFAGOERGOTAMINE TARTRATE 1 MG, CAFFEINE 100 MG TABLETALUMINIUM FOILPRESCRIPTION ONLYNoGOOD WILL CO.LTDT.O. PHARMA CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 DENIMDIMENHYDRINATE 50MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERNoKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTB L HUA CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 DOLOBIDDIFLUNISAL 250MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTM & H MANUFACTURING CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 INSUGEN-30/70 (BIPHASIC)HUMAN INSULIN (RDNA ORIGIN) 100IU SUSPENSION FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 INSUGEN-N (NPH)HUMAN INSULIN (RDNA ORIGIN) 100 IU SUSPENSION FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 SAMARIN 140SILYMARIN 140 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 INSUGEN-R (REGULAR)HUMAN INSULIN (RDNA ORIGIN) 100 IU SOLUTION FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 MIRAX-MDOMPERIDONE MALEATE 12.73MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 SOPROXENNAPROXEN 250MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 BONMAXALENDRONATE SODIUM TRIHYDRATE 91.35 MG EQ.TO ALENDRONIC ACID 70 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 FLEMING(FOR ORAL SUSPENSION 228.5 MG/5ML)AMOXYCILLIN TRIHYDRATE BP EQUIVALENT TO AMOXICILLIN 200 MG, POTASSIUM CLAVULANATE BP EQUIVALENT TO CLAVULANIC ACID 28.5 MG SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 MINNY 28DESOGASTREL 0.15 MG, ETHINYLESTRADIOL 0.02 MG TABLETALU-ALUOVER THE COUNTERNoT S S PHARMA SOLE CO.,LTDBiolab Co.,LtdThailandCERTIFICATE RELEASED
 SUCEECYPOTERONE ACETATE 2 MG, ETHINYLESTRADIOL 0.035 MG SUGAR COATED TABLETALU-ALUOVER THE COUNTERNoT S S PHARMA SOLE CO.,LTDBiolab Co.,LtdThailandCERTIFICATE RELEASED
 SALMOL EXPECTORANTSALBUTAMOL SULFATE 1 MG, GUAIPHENESIN 50 MG SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoT S S PHARMA SOLE CO.,LTDBiolab Co.,LtdThailandCERTIFICATE RELEASED
 CLAVICO 156AMOXICILLIN TRIHYDRATE 150 MG, DILUTED POTASSIUM CLAVULANIC ACID 42 MG POWDER FOR SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoT S S PHARMA SOLE CO.,LTDSEVEN STARS PHARMACEUTICAL CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 CLAVICO 457AMOXICILLIN TRIHYDRATE 400 MG, CLAVULANIC ACID 56 MG POWDER FOR SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoT S S PHARMA SOLE CO.,LTDSEVEN STARS PHARMACEUTICAL CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 CLAVICO 228AMOXICILLIN TRIHYDRATE 200 MG, POTASSIUM CLAVULANATE EQUIVALENT TO 28 MG POWDER FOR SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoT S S PHARMA SOLE CO.,LTDSEVEN STARS PHARMACEUTICAL CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 ANAGAN FORTEMEFENAMIC ACID 500 MG FILM-COATED TABLETSALUMINIUM FOILOVER THE COUNTERNoT S S PHARMA SOLE CO.,LTDBURAPHA DIPENSARY CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 PENICILLIN G SODIUMPENICILLIN G SODIUM 1M I.U POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYNoKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTM & H MANUFACTURING CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 VARICOZ 500FLAVONOID FRACTION 500 MG CORRESPONDING TO DIOSMIN 450 MG AND FLAVONOID EXPRESSED AS HESPERIDIN 50 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoT S S PHARMA SOLE CO.,LTDSEVEN STARS PHARMACEUTICAL CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 SULIDINE CP PLUS PARACETAMOLPARACETAMOLE 120 MG , CHLORPHENIRAMINE MALEATE 1 MG SYRUPBOTTLEOVER THE COUNTERNoKONGJAIB.M. PHARMACY L.P.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 FLURINFLUNARIZINE HYDROCHLORIDE 5 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoKONGJAIT MAN PHARMA LTD. PARTNERSHIPThailandCERTIFICATE RELEASED
 MAGNESUMRIED ALUMINIUM HYDROXIDE 300 MG MAGNESIUM HYDROXIDE 75 MG SIMETHICONE 30 MG/15 ML SUSPENSIONBOTTLEOVER THE COUNTERNoKONGJAIB.M. PHARMACY L.P.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 B.M BABY COUGH SYRUPCHLORPHENIRAMINE MALEATE 2 MG AMMONIUM CHLORIDE 88 MG, SODIUM CHLORIDE 36 MG SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoKONGJAIB.M. PHARMACY L.P.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 DEXTRO"DEXTROMETHOPHAN HBR 10 MG TERPIN HYDRATE 125 MG CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2 MG" TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERNoKONGJAIOSOTH INTER LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 TEDIUMLOPERAMIDE HYDROCHLORIDE 2 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoKONGJAIT MAN PHARMA LTD. PARTNERSHIPThailandCERTIFICATE RELEASED
 DEXTRO COUGH SYRUP"EACH 5 ML CONTAINS : DEXTROMETHORPHAN HBR 5 MG GLYCERYL GUAIACOLATE 50 MG CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2 MG" SYRUPBOTTLEOVER THE COUNTERNoKONGJAIOSOTH INTER LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 ZYRACCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 10 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACOVER THE COUNTERNoKONGJAIOSOTH INTER LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 SULIDINE - CP"CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4 MG PHENYLEPHRINE HCL 10 MG" TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERNoKONGJAIB.M. PHARMACY L.P.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 TERCO-DDEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE 15MG, GUAIPHENESIN 100MG, TERPIN HYDRATE 130MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTB L HUA CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 MYOPAS TABLET"PARACETAMOL 450 MG ORPHENADRINE CITRATE 35 MG" TABLETSTRIPOVER THE COUNTERNoKONGJAIT MAN PHARMA LTD. PARTNERSHIPThailandCERTIFICATE RELEASED
 SYN-O-VITSVIT A 500 IU, VIT D3 100 IU, VIT B1 5 MG, VIT B2 1.5 MG, VIT B6 0.50 MG, VIT B12 5 MCG,NICOTINAMIDE 20 MG, D-PENTHENOL 5MG, L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE 50 MG /5 ML SYRUPBOTTLEOVER THE COUNTERNoKONGJAIOSOTH INTER LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED