ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 351-400 of 2795 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 ENDIX-GECONAZOLE NITRATE 10 MG, TRIAMCINOLONE ACETONIDE 1 MG, GENTAMICIN SULFATE 1 MGCREAMTUBEOVER THE COUNTERNoD AND K IMPORT-EXPORT LTDDONGKWANG PHARM. CO., LTD.Korea, SouthSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 V.NOLONETRIAMCINOLONE ACETONIDE 1 MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesD AND K IMPORT-EXPORT LTDVESCO PHARMACEUTICAL LTD., PARTNERSHIPThailandCERTIFICATE RELEASED
 BETASOVALE - NBETAMETHASONE VALERATE 0.1G, NEOMYCIN SULFATE 0.5G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 CANDIDCLOTRIMAZOLE USP 1% CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVE PRODUCT (LAO) CO. LTDGLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 POWERCORTCLOBETASOL PROPIONATE BP 0.05% CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoVE PRODUCT (LAO) CO. LTDGLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 DICLOGELDICLOFENAC SODIUM 1G CREAMTUBEOVER THE COUNTERYesPALAMY PHARMA CO., LTDPOLIPHARM CO.,LTDThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 DICLOFENAC 1%DICLOFENAC SODIUM CREAMSTRIPOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 HERPENONACYCLOVIR 5 G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDPOLIPHARM CO.,LTDThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 OPTO-TETRATETRACYCLIN HCL 1G/100G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 KETONAZOLE CREAMKETOCONAZOLE 2G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDPOLIPHARM CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 TARATENCLOTRIMAZOLE 1G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDPOLIPHARM CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 TIMIMICONAZOLE NITRATE 20MG, TRIAMCINOLONE ACETONIDE 2MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDSRIPRASIT PHARMA CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 NAPPY HIPPOZINC OXIDE 7.50G/100G CREAMTUBEOVER THE COUNTERNoPALAMY PHARMA CO., LTDSRIPRASIT PHARMA CO., LTDThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 TIN TIN CREAMTRETINOIN USP 0.5MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDZEE LABORATORIESIndiaCERTIFICATE EXPIRED
 AXCEL SORFIC CREAMTRETINION 0.05 G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.KOTRA PHARMA (M) SDN BHDMalaysiaCERTIFICATE EXPIRED
 ACYCLOVIRACYCLOVIR 0.3G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYANHUI JIANGZHONG GOBO PHARMACUTICAL CO., TDChinaCERTIFICATE EXPIRED
 U-CLOSONECLOBETASONE BUTYRATE 0.05% W/W CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 A - BITECROTAMITON 10%W/W CREAMTUBEOVER THE COUNTERNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 AXCEL BETAMETHASONE CREAMBETAMETHASONE -17-VALERATE EQUIVALENT TO BETAMETHASONE 0.1G/100G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.KOTRA PHARMA (M) SDN BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 AXCEL FUNGICORT CREAMMICONAZOLE NITRATE 2G HYDROCORTISONE 1G" CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.KOTRA PHARMA (M) SDN BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 AXCEL FUSIDIC ACID - B CREAM"BETAMETHASONE -17-VALERATE 1G FUSIDIC ACID 2G" CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.KOTRA PHARMA (M) SDN BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 AXCEL MICONAZOLE CREAMMICONAZOLE NITRATE 2G/100G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.KOTRA PHARMA (M) SDN BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 CANDAZOLECLOTRIMAZOLE 1% W/W CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 CLINIPREDPREDNISOLONE 0.5G/100G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.BANGKOK LAB & COSMETIC CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 CLINIVATE-NBETAMETHASONE VALERATE EQUIVALENT TO BETAMETHASONE 0.1G, NEOMYCIN SULFATE EQ TO NEOMYCIN 0.3G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.BANGKOK LAB & COSMETIC CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 CLINOVIRACYCLOVIR 5G/100G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.BANGKOK LAB & COSMETIC CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 COMPOUND MICONAZOLE NITRATEMICONAZOLE NITRATE 200 MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.KUNMING ZHENHUA PHARMACEUTICAL FACTORY CO.LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 CREOBIC CREAMCLOTRIMAZOLE 1G/100G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.KOTRA PHARMA (M) SDN BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 DECLOVIRACYCLOVIR 5% CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 DECOCORTMICONAZOLE NITRATE 2%, HYDROCORTISONE 1% CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 DECOZOLMICONAZOLE NITRATE 2% CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 DEZORKETOCONAZOLE 2 % CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 ECOCORT"ECONAZOLE NITRATE 1.0 %, TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.1% " CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 FANGO-BCLOTRIMAZOLE 1G, BETAMETHASONE 0.1G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.BANGKOK LAB & COSMETIC CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 FANGO CREAMCLOTRIMAZOLE 1G/100G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.BANGKOK LAB & COSMETIC CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 FLUCIDERMFLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% W/W CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHDThailandCERTIFICATE RELEASED
 FOBANCORT CREAMFUSIDIC ACID 2 % W/W, BETAMETHASONE DIPROPIONATE 0.064% W/W CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 FOBAN CREAMFUSIDIC ACID 2.0% W/W CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 GENTAMICINGENTAMICIN SULPHATE 0.1% W/W CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 GYNOVIR ACYCLOVIR 5G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.BANGKOK LAB & COSMETIC CO., LTDThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 H-CORT CREAMHYDROCORTISONE 1% W/W CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 KETOCONAZOLEKETOCONAZOLE 200 MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.KUNMING ZHENHUA PHARMACEUTICAL FACTORY CO.LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 MENZZAMETHYL SALICYLATE 25 % W/W, MENTHOL 5 % W/W CREAMTUBEOVER THE COUNTERNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 CLOTRIMAZOLECLOTRIMAZOL 0.3G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYANHUI JIANGZHONG GOBO PHARMACUTICAL CO., TDChinaCERTIFICATE EXPIRED
 COMPOUND DEXAMETHASONE ACETATEDEXAMETHASONE ACETATE 0.0075 G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYANHUI JIANGZHONG GOBO PHARMACUTICAL CO., TDChinaCERTIFICATE EXPIRED
 COMPOUND MICONAZOLE NITRATEMICONAZOLE NITRATE 200MG, CLOBETASOL PROPIONATE 5MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYWUHAN CHANGLIAN LAIFU BIOCHEMICAL PHARMACEUTIChinaCERTIFICATE EXPIRED
 KETOCONAZOLEKETOCONAZOLE 0.2 G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYANHUI JIANGZHONG GOBO PHARMACUTICAL CO., TDChinaCERTIFICATE EXPIRED
 KETOCONAZOLEKETOCONAZOLE 0.14G CREAMBOTTLEOVER THE COUNTERYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYANHUI JIANGZHONG GOBO PHARMACUTICAL CO., TDChinaCERTIFICATE EXPIRED
 TRAMCINOLONETRIAMCINOLONE ACETONIDE ACETATE 2.5 G CREAMTUBEOVER THE COUNTERYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYANHUI JIANGZHONG GOBO PHARMACUTICAL CO., TDChinaCERTIFICATE EXPIRED
 SPORAXYLKETOCONAZOLE 2G/100G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.BANGKOK LAB & COSMETIC CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED