ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 351-400 of 2863 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 DERMOSOLCLOBETASOL PROPIONATE 0.5 MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 ECONAZINEECONAZOL NITRATE 10MG; TRIAMCINOLONE ACETONIDE 1 MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 ELAN-FORTETOLNAFTATE 10 MG, CHLORHEXIDINE HCL 2 MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 FAIRY A.D.E SKIN NOURISHING CREAMVITAMIN A PALMITATE 2 MG, DL-ALPHA-TOCOPHERYL ACETATE 100% 0.2 MG CREAMBOTTLEOVER THE COUNTERNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 YUCOMYKETOCONAZOLE 20 MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 VIRLESSACYCLOVIR 50MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 CANDID-BCLOTRIMAZOLE USP 1%, ANHYDROUS BECLOMETASONE DIPROPIONATE B.P 0.025% CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoIC PHARMA LAO CO., LTDGLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITEDIndiaSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 CANDIDERMCLOTRIMAZOLE USP 1%, ANHYDROUS BECLOMETASONE DIPROPIONATE 0.025%, GENTAMICINE SULPHATE 0.1% CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoIC PHARMA LAO CO., LTDGLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITEDIndiaSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 FLUCORT-N SKINFLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025%, NEOMYCIN SULPHATE 0.5% CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoIC PHARMA LAO CO., LTDGLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITEDIndiaSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 FUNGISIL-TMICONAZOLE NITRATE 2 G, TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.2 G/100 G CREAMTUBEOVER THE COUNTERYesKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTPOLIPHARM CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 ANTERGANHYDROCORTISONE ACETATE 5 G, MEPYRAMINE MALEATE 20 MG CREAMTUBEOVER THE COUNTERNoTHAIMED CO. LTDTHAI NAKORN PATANA CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 CANASONE C.BCLOTRIMAZOLE 1G, BETAMETHASONE 0.1G CREAMTUBEOVER THE COUNTERNoTHAIMED CO. LTDTHAI NAKORN PATANA CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 PAVIRIAACICLOVIR 5 G/100 G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesTHAIMED CO. LTDTHAI NAKORN PATANA CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 BETA-DIPOBETAMETHASONE DIPROPIONATE 0.1G, NEOMYCIN SULPHATE 0.35G /100G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoTHAIMED CO. LTDTHAI NAKORN PATANA CO., LTDThailandCERTIFICATE EXPIRED
 KALTAZONECLOBETASOL PROPIONATE 0.5 MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoD AND K IMPORT-EXPORT LTDVESCO PHARMACEUTICAL LTD., PARTNERSHIPThailandCERTIFICATE RELEASED
 ENDIX-GECONAZOLE NITRATE 10 MG, TRIAMCINOLONE ACETONIDE 1 MG, GENTAMICIN SULFATE 1 MGCREAMTUBEOVER THE COUNTERNoD AND K IMPORT-EXPORT LTDDONGKWANG PHARM. CO., LTD.Korea, SouthCERTIFICATE RELEASED
 V.NOLONETRIAMCINOLONE ACETONIDE 1 MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesD AND K IMPORT-EXPORT LTDVESCO PHARMACEUTICAL LTD., PARTNERSHIPThailandCERTIFICATE RELEASED
 BETASOVALE - NBETAMETHASONE VALERATE 0.1G, NEOMYCIN SULFATE 0.5G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 CANDIDCLOTRIMAZOLE USP 1% CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVE PRODUCT (LAO) CO. LTDGLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITEDIndiaSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 POWERCORTCLOBETASOL PROPIONATE BP 0.05% CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoVE PRODUCT (LAO) CO. LTDGLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITEDIndiaSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 DICLOGELDICLOFENAC SODIUM 1G CREAMTUBEOVER THE COUNTERYesPALAMY PHARMA CO., LTDPOLIPHARM CO.,LTDThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 DICLOFENAC 1%DICLOFENAC SODIUM CREAMSTRIPOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 HERPENONACYCLOVIR 5 G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDPOLIPHARM CO.,LTDThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 OPTO-TETRATETRACYCLIN HCL 1G/100G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 KETONAZOLE CREAMKETOCONAZOLE 2G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDPOLIPHARM CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 TARATENCLOTRIMAZOLE 1G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDPOLIPHARM CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 TIMIMICONAZOLE NITRATE 20MG, TRIAMCINOLONE ACETONIDE 2MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDSRIPRASIT PHARMA CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 NAPPY HIPPOZINC OXIDE 7.50G/100G CREAMTUBEOVER THE COUNTERNoPALAMY PHARMA CO., LTDSRIPRASIT PHARMA CO., LTDThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 TIN TIN CREAMTRETINOIN USP 0.5MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDZEE LABORATORIESIndiaCERTIFICATE EXPIRED
 AXCEL SORFIC CREAMTRETINION 0.05 G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.KOTRA PHARMA (M) SDN BHDMalaysiaCERTIFICATE EXPIRED
 ACYCLOVIRACYCLOVIR 0.3G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYANHUI JIANGZHONG GOBO PHARMACUTICAL CO., TDChinaCERTIFICATE EXPIRED
 U-CLOSONECLOBETASONE BUTYRATE 0.05% W/W CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 A - BITECROTAMITON 10%W/W CREAMTUBEOVER THE COUNTERNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 AXCEL BETAMETHASONE CREAMBETAMETHASONE -17-VALERATE EQUIVALENT TO BETAMETHASONE 0.1G/100G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.KOTRA PHARMA (M) SDN BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 AXCEL FUNGICORT CREAMMICONAZOLE NITRATE 2G HYDROCORTISONE 1G" CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.KOTRA PHARMA (M) SDN BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 AXCEL FUSIDIC ACID - B CREAM"BETAMETHASONE -17-VALERATE 1G FUSIDIC ACID 2G" CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.KOTRA PHARMA (M) SDN BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 AXCEL MICONAZOLE CREAMMICONAZOLE NITRATE 2G/100G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.KOTRA PHARMA (M) SDN BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 CANDAZOLECLOTRIMAZOLE 1% W/W CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 CLINIPREDPREDNISOLONE 0.5G/100G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.BANGKOK LAB & COSMETIC CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 CLINIVATE-NBETAMETHASONE VALERATE EQUIVALENT TO BETAMETHASONE 0.1G, NEOMYCIN SULFATE EQ TO NEOMYCIN 0.3G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.BANGKOK LAB & COSMETIC CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 CLINOVIRACYCLOVIR 5G/100G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.BANGKOK LAB & COSMETIC CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 COMPOUND MICONAZOLE NITRATEMICONAZOLE NITRATE 200 MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.KUNMING ZHENHUA PHARMACEUTICAL FACTORY CO.LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 CREOBIC CREAMCLOTRIMAZOLE 1G/100G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.KOTRA PHARMA (M) SDN BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 DECLOVIRACYCLOVIR 5% CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 DECOCORTMICONAZOLE NITRATE 2%, HYDROCORTISONE 1% CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 DECOZOLMICONAZOLE NITRATE 2% CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 DEZORKETOCONAZOLE 2 % CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 ECOCORT"ECONAZOLE NITRATE 1.0 %, TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.1% " CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.HOE PHARMACEUTICALS SDN. BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 FANGO-BCLOTRIMAZOLE 1G, BETAMETHASONE 0.1G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.BANGKOK LAB & COSMETIC CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 FANGO CREAMCLOTRIMAZOLE 1G/100G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.BANGKOK LAB & COSMETIC CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED