ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 1-50 of 2887 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 BEXITROL F 25/125 HFASALMETEROL XINOFOLATE BP 36.25 MCG EQ . TO SALMETEROL 25 MCG ,FLUTICASONE PROPIONATE BP 125 MCG AEROSOLBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDBEXIMCO PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 BEXITROL-F 25/250 HFASALMETEROL XINOFOLATE BP 36.25 MCG EQ . TO SALMETEROL 25 MCG ,FLUTICASONE PROPIONATE BP 250 MCG AEROSOLBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDBEXIMCO PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 ORPAL-OMITHINE-L-ASPARTATE 500 MG AMPOULEAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoD AND K IMPORT-EXPORT LTDDONGKWANG PHARM. CO., LTD.Korea, SouthCERTIFICATE EXPIRED
 DICLOFENAC 75MGDICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML AMPOULEAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesCBF PHARMA COMPANY LIMITEDBIDIPHAR PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANYVietnamCERTIFICATE EXPIRED
 PARACHUTE BALMMENTHOL 20%, CAMPHOR 20%, METHYL SALICYLATE 3.50%, EUCALYPTUS OIL 3.50% BALMBOTTLEOVER THE COUNTERNoD AND K IMPORT-EXPORT LTDSOMCHITT DISPENSARY CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 NEOTICA BALMMETHYL SALICYLATE 12.5G, MENTHOL 5.64G, CAMPHOR 1.8G, EUCALYPTUS OIL 1.8G, EUGENOL 1.36G/100G BALMTUBEOVER THE COUNTERNoTHAIMED CO. LTDTHAI NAKORN PATANA CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 SALICYLATE-EXTRAMETHYL SALICYLATE 15%, MENTHOL 10%, CAMPHOR 2%, EUCALYPTUS OIL 2%/30G BALMBOTTLEOVER THE COUNTERNoFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 LAO STAR BALMMETHYL SALICYLATE 3G, CAMPHOR 22G, MENTHOL 25G, EUCALYPTUS OIL 3G, CINNAMON OIL 1G, PEPPERMINT 3.5G, CLOVE OIL 1.5G, OINMENT Q.S TO 100G BALMBOTTLEOVER THE COUNTERNoFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 DITOINDIPHENYLHYDANTOIN SODIUM 100 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesGOOD WILL CO.LTDATLANTIC LABORATORIES CORPORATION LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 OPAZOMEPRAZOLE 20 MG CAPSULESTRIPPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 ONLEZOLEFLUCONAZOLE 150 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 MYOSOFTTHIOCOLCHICOSIDE 4 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 FLURINFLUNARIZINE HYDROCHLORIDE 5 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoKONGJAIT MAN PHARMA LTD. PARTNERSHIPThailandCERTIFICATE RELEASED
 TEDIUMLOPERAMIDE HYDROCHLORIDE 2 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoKONGJAIT MAN PHARMA LTD. PARTNERSHIPThailandCERTIFICATE RELEASED
 ALIDEAZITHROMYCIN AS DIHYDRATE 500 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 LEXEMIN 300FENOFIBRATE 300 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 TRUTILESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE 40 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 TRUTIL CAPSULEESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE 20 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 VULTIN 100GABAPENTIN 100 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 AMERMYCINDOXYCYCLINE HYCLATE 115MG EQ.TO DOXYCYCLINE 100MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 FLOCTIL 250AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 GASTEROMEPRAZOLE 20 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 AMOXY M . H 500 MGAMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTM & H MANUFACTURING CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 GABLIN CAPSULE 150 MGPREGABALIN 150 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoEXAMED CO.,LTDCCL PHARMACEUTICALS (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 GABLIN CAPSULE 75 MGPREGABALIN 75 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoEXAMED CO.,LTDCCL PHARMACEUTICALS (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 DIFLUVIDFLUCONAZOLE 150 MGCAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 FELXICAMPIROXICAM 20 MGCAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 VULTIN 300GABAPENTIN 300 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 METHACININDOMETHACIN 25 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 CASPRINACETYLSALICYLIC ACID 100 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 FUKOLEFLUCONAZOLE 150 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 LORAMIDELOPERAMIDE HCL 2 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 OMELONOMEPRAZOLE 20 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 SHINE HEPAVITESILYMARIN 70 MG,THIAMINE MONONITRATE 3.9 MG, RIBOFLAVIN 4 MG, PYRIDOXINE HCL 4 MG, NICOTINAMIDE 12 MG, CALCIUM PANTOTHENATE 8 MG CAPSULEALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 SHINE MULTIVITAMIN AND MINERALVIT A PALMITATE 4MG, VIT D3 TYPE-100 4MG, THIAMINE MONONITRATE 3MG, RIBOFLAVIN 2MG, NICOTINAMIDE 10MG, PYRIDOXINE HCL 2.07MG, CYANOCOBALAMIN 5MCG, CALCIUM PANTOTHENATE 10.86MG, CALCIUM CARBONATE PRECIPITATE 625MG, ASCORBIC ACID COATED 50MG, FERROUS FUMARA CAPSULEBOTTLEOVER THE COUNTERNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 TRICOZONETINIDAZOLE 500MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTB L HUA CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 BOLEMIDEPOMALIDOMIDE 3 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 BOLEMIDE 4 MGPOMALIDOMIDE 4 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 BOLEMIDE 2 MGPOMALIDOMIDE 2 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 BOLEMIDE 1 MGPOMALIDOMIDE 1 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 CERINICERITINIB 150 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 EMLUTINIIBRUTINIB 140 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 BRETAMPIRACETAM 400 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoIC PHARMA LAO CO., LTDKOREA UNITED PHARM. INT'L JSCVietnamCERTIFICATE RELEASED
 ENTEMIDEENZALUTAMIDE 40 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 PIROXICAM 10 MGPIROXICAM 10 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTTHE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATIONThailandCERTIFICATE RELEASED
 AMOXY M.HAMOXICILLIN TRIHYDRATE 573.94 MG EQ.TO AMOXICILLIN 500 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTM & H MANUFACTURING CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 KAYZONI 200 MG CRIZOTINIB 200 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 KAYZONI 250 MGCRIZOTINIB 250 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 LEMIDE 25 MGLENALIDOMIDE 25 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 LEMIDE 5 MGLENALDOMIDE 5 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED