ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 151-200 of 2863 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 CEFALEXINCEFALEXIN 500MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 CHLORAMPHENICOLCHLORAMPHENICOL 250MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 CHLORPHENAMINE MALEATECHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 CD.JEVAXLIVE ATTENUATED JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS (SA 14-14-2/PHK STRAIN) MORE THAN/EQUAL 5.4 LOG PFU POWDER FOR INFUSIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.CHENGDU INSTITUTE OF BIOLOGICAL PRODUCTSChinaCERTIFICATE RELEASED
 CLINDAMYCIN PHOSPHATECLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% GELALUMINIUM FOILPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.KUNMING ZHENHUA PHARMACEUTICAL FACTORY CO.LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 COMPOUND MICONAZOLE NITRATEMICONAZOLE NITRATE 200 MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.KUNMING ZHENHUA PHARMACEUTICAL FACTORY CO.LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 CEFAZOLIN SODIUM FOR INJECTIONCEFAZOLIN SODIUM 0.5G INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYNoVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYGUILIN PHARMACEUTICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE EXPIRED
 CEFOTAXIME SODIUM FOR INJECTIONCEFOTAXIME SODIUM 0.5G INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYGUILIN PHARMACEUTICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE EXPIRED
 CEFTRIAXONE SODIUM FOR INJECTIONCEFTRIAXONE SODIUM 1G POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYGUILIN PHARMACEUTICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE EXPIRED
 CHLORAMPHENICOLCHLORAMPHENICOL 20MG EYE DROPSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYFUREN MEDICINES GROUP(XINYANG) CO., LTDChinaCERTIFICATE EXPIRED
 KETOCONAZOLEKETOCONAZOLE 200 MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.KUNMING ZHENHUA PHARMACEUTICAL FACTORY CO.LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 CIMETIDINE 200MGCIMETIDINE 200MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 COMPOUND VITAMIN BTHIAMINE 100MG, RIBOFLAVIN 0.5MG, PYRIDOXIN 1MG, NICOTINAMIDE 100MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 DEXAMETHASONE ACETATEDEXAMETHASONE ACETATE 0.75MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATEDEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 2MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 DICLOFENAC SODIUMDICLOFENAC SODIUM 25MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 GAVITBOCALCIUM LEVULINATE 250MG, VIT B1 10MG, VIT B6 1MG, VIT B12 1000 MCG, NICOTINAMIDE 25MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 GRISEOFULVINGRISEOFULVIN 125MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 GRISEOFULVINGRISEOFULVIN 500MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 CLOTRIMAZOLECLOTRIMAZOL 0.3G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYANHUI JIANGZHONG GOBO PHARMACUTICAL CO., TDChinaCERTIFICATE EXPIRED
 LINCOMYCIN HYDROCHLORIDELINCOMYCIN HYDROCHLORIDE 600MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 COMPOUND DEXAMETHASONE ACETATEDEXAMETHASONE ACETATE 0.0075 G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYANHUI JIANGZHONG GOBO PHARMACUTICAL CO., TDChinaCERTIFICATE EXPIRED
 COMPOUND MICONAZOLE NITRATEMICONAZOLE NITRATE 200MG, CLOBETASOL PROPIONATE 5MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYWUHAN CHANGLIAN LAIFU BIOCHEMICAL PHARMACEUTIChinaCERTIFICATE EXPIRED
 MEBENDAZOLE CHEWABLE TABLETMEBENDAZOLE 200MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 NORFLOXACINNORFLOXACIN 400MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 QUININE DIHYDROCHLORIDEQUININE DIHYDROCHLORIDE 600MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 DEXAMRHASONE SODIM PHOSPHATDEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 1.25MG EYE DROPSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYFUREN MEDICINES GROUP(XINYANG) CO., LTDChinaCERTIFICATE EXPIRED
 RIFANDINRIFAMPICIN 150MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 SODIUM SALICYLATESODIUM SALICYLATE 1G INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 SULFADIMIDINESULFADIMIDINE 500MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 SULFAMIDINESULFAMIDINE 500MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 VITAMINS WITH MINERALSVITAMIN A 2500IU, VITAMIN D 200IU, VITAMIN B1 2.5MG, VITAMIN B2 2.5MG, VITAMIN B6 0.25MG, VITAMIN B12 0.5MCG, VITAMIN C 25MG, VITAMIN E 5MG, NICOTINAMIDE 7.5MG, CALCIUM PANTOTHENATE 2.5MG, CHOLINE BITARTRATE 25MG…. TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE EXPIRED
 KETOCONAZOLEKETOCONAZOLE 0.2 G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYANHUI JIANGZHONG GOBO PHARMACUTICAL CO., TDChinaCERTIFICATE EXPIRED
 KETOCONAZOLEKETOCONAZOLE 0.14G CREAMBOTTLEOVER THE COUNTERYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYANHUI JIANGZHONG GOBO PHARMACUTICAL CO., TDChinaCERTIFICATE EXPIRED
 TRAMCINOLONETRIAMCINOLONE ACETONIDE ACETATE 2.5 G CREAMTUBEOVER THE COUNTERYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYANHUI JIANGZHONG GOBO PHARMACUTICAL CO., TDChinaCERTIFICATE EXPIRED
 ZEFACINCEFALEXIN 500 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYNORTH CHINA PHARMACETICAL CO., LTDChinaSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 CEFTRIAXONE SODIUM POWDER FOR INJECTION 1 GCEFTRIAXONE SODIUM 1G POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYHARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD GENERALChinaCERTIFICATE RELEASED
 50% GLUCOSEGLUCOSE 5MG/10ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 CALCIUM GLUCONATECALCIUM GLUCONATE 500MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 CHLOROQUINE PHOSPHATECHLOROQUINE PHOSPHATE 250MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 CHLORPHENAMINE MALEATECHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 CIMETIDINECIMETIDINE 200MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 CIMETIDINE TABLETSCIMETIDINE 400MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 COMPOUND ALUMINIUM HYDROXIDEALUMINIUM HYDROXIDE 0.245G TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 COMPOUND VITAMIN B 100MGVITAMIN B1 100MG, VITAMIN B2 0.5MG, VITAMIN B6 1MG, NICOTINAMIDE 100MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 DICLOFENAC SODIUMDICLOFENAC SODIUM 75MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 DICLOFENAC SODIUM 50MGDICLOFENAC SODIUM 50 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 DUCETAMOL 500PARACETAMOL 500 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 ERYTHROMYCINERYTHROMYCIN 250 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 NORADAZOLEMETRONIDAZOLE 125 MG/5ML SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYNORTH CHINA PHARMACETICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED