ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 1-50 of 2021 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 VENTOLIN NEBULES 2.5MG/2.5MLSALBUTAMOL SULPHATE 2.5MG/2.5ML NEBULIZERAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoDKSH LAOS COMPANY LIMITEDGLAXOSMITHKILNE AUSTRALIA PTY LTDAustraliaSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 CEREBROLYSINCEREBROLYSIN CONCENTRATE 215.2MG/ML SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDEVER PHARMA JENA GMBHAustriaCERTIFICATE RELEASED
 GLIZID MR 30 MGGLICLAZIDE BP 30 MG TABLETALUMINIUM FOILPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTOPSONIN PHARMA LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 NID 20ZINC SULFATE MONOHYDRATE 20 MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTOPSONIN PHARMA LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 TICOMA BTIMOLOL MALEATE BP 682,650 MG, BRIMONIDINE TARTRATE INN 200 MG OPHTHALMIC SOLUTIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTOPSONIN PHARMA LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 ARBITAN 150 MG TABLETIRBESARTAN USP 150 MG TABLETSTRIPPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTOPSONIN PHARMA LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 ESOTID 20ESOMEPRAZOLE MAGNISIUM TRIHYDRATE USP 20 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTOPSONIN PHARMA LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 ESOTID 40ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE USP 40 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTOPSONIN PHARMA LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 LICONOR 300 MGURSODEOXYCHOLIC ACID BP 300 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTOPSONIN PHARMA LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 MOVEXACECLOFENAC BP 100 MG TABLETSTRIPPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTOPSONIN PHARMA LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 NERVITONMECOBALAMIN INN 0.5 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTOPSONIN PHARMA LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 OLSART 40 MGOLMESARTAN MEDOXOMIL BP 40 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTOPSONIN PHARMA LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 ALATROLCETIRIZINE HYDROCHLORIDE BP 100 MG SYRUPBOTTLEOVER THE COUNTERNoPALAMY PHARMA CO., LTDSQUARE PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 ALMEX SUSPENSIONALBENDAZOLE USP 400 MG SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDSQUARE PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 AZIN 250AZITHROMYCIN DIHYDRATE USP EQ.TO AZITHROMYCIN 250 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshCERTIFICATE RELEASED
 AZIN 500AZITHROMYCIN DIHYDRATE USP EQ.TO AZITHROMYCIN 500 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshCERTIFICATE RELEASED
 AZIN POWDER FOR SUSPENSIONAZITHROMYCIN DIHYDRATE USP EQ.TO AZITHROMYCIN 200 MG/ 5 ML POWDER FOR SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshCERTIFICATE RELEASED
 BARCAVIRENTECAVIR MONOHYDRATED INN 0.5 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDINCEPTA PHARMACEUTICALS LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 BUDICORT NASAL SPRAYBUDESONIDE BP 100 MCG SPRAYBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDINCEPTA PHARMACEUTICALS LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 CIPRO-ACIPROFLOXACIN 250 MG/5 ML SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshCERTIFICATE RELEASED
 DAOMIN 1G TABLETMETFORMIN HYDROCHLORIDE BP 1000 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshCERTIFICATE RELEASED
 DOXY -ADOXYCYCLINE 100 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshCERTIFICATE RELEASED
 ESONIX 40ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE BP 40 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDINCEPTA PHARMACEUTICALS LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 ESONIX 40ESOMEPRAZOLE SODIUM INN 40 MG SOLUTION FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDINCEPTA PHARMACEUTICALS LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 FEXO 120FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE 120 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDSQUARE PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 FEXO 180FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE 180 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDSQUARE PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 FEXO 60FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE 60 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDSQUARE PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 FLAMYD 500METRONIDAZOLE 500 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDINCEPTA PHARMACEUTICALS LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 INFOVIRADEFOVIR DIPIVOXIL 10 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDINCEPTA PHARMACEUTICALS LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 INTAFENAC PLUS IM INJECTIONDICLOFENAC SODIUM 75MG, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE 20MG SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDINCEPTA PHARMACEUTICALS LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 LAMIVIRLAMIVUDINE 100 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDINCEPTA PHARMACEUTICALS LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 LOSART 50LOSARTAN POTASSIUM USP 50 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDTHE ACME LABORATORIES LTD.BangladeshCERTIFICATE RELEASED
 OMENIX 40OMEPRAZOLE SODIUM 44.6320 MG EQUIVALENT TO OMEPRAZOLE 40 MG POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDINCEPTA PHARMACEUTICALS LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 OVUCLONCLOMIFENE CITRATE 50MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDINCEPTA PHARMACEUTICALS LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 SECLO 40 INJECTIONOMEPRAZOLE SODIUM BP 40 MG SOLUTION FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDSQUARE PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 SIDOBAC 1GCEFTAZIDIME 1G POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDINCEPTA PHARMACEUTICALS LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 XYNOVIRTENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE INN 300 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesPALAMY PHARMA CO., LTDINCEPTA PHARMACEUTICALS LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 FEXO SUSPENSIONFEXOFENADINE HYDROCHLORIDE USP 30 MG SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDSQUARE PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 AMBOTENAMBROXOL HYDROCHLORIDE BP 0.300G/100ML SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 DESODINDESLORATADINE BP 2.5 MG/5ML SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 DINAFEX 120FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE USP 120 MG FILM-COATED TABLETSSTRIPPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 DINAFEX 180FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE USP 180 MG FILM-COATED TABLETSSTRIPPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 GASTIDMAGALDRATE PASTE USP 21.5 % ( 480 MG), SIMETHICONE EMULSION USP 30 % ( 20 )/ 5 ML SUSPENSIONBOTTLEOVER THE COUNTERNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 GASTIDMAGALDRATE 480 MG, SIMETHICONE 20 MG CHEWABLE TABLETALU-ALUOVER THE COUNTERNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 KEFUCLAV 250CEFUROXIME 250 MG, CLAVULANIC ACID 62.5 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 KEFUCLAV 500CEFUROXIME 500 MG, CLAVULANIC ACID 125 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 XINC BTHIAMINE HYDROCHLORIDE USP 0.100G, RIBOFLAVIN 0.040G, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE USP 0.040G, NICOTINAMIDE USP 0.400G, ZINC SULFATE MONOHYDRATE USP0.549 G/100ML SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 GLIPITA 100SITAGLIPTIN PHOSPHATE MONOHYDRATE INN 128.500 MG EQ.TO SITAGLIPTIN 100 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDBEXIMCO PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 GLIPITA 50SITAGLIPTIN PHOSPHATE MONOHYDRATE INN 64.250 MG EQ.TO SITAGLIPTIN 50 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDBEXIMCO PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 GLIPITA M-50 /1000SITAGLIPTIN PHOSPHATE MONOHYDRATE INN 64.250 MG EQ. TO SITAGLIPTIN 50 MG, METFORMIN HYDROCHLORIDE BP 1000 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDBEXIMCO PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED