ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 151-200 of 2863 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 DIABETMIN METFORMIN HYDROCHLORIDE 500 MGTABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 CLOXACAP 500CLOXACILLIN SODIUM 500 MGCAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 COSAMINE PLUS GLUCOSAMINE POTASSIUM SULFATE 331.60 MG EQ.TO GLUCOSAMINE SULFATE 250 MG, CHONDROTIN SODIUM SULFATE 240 MG EQ.TO CHONDROITIN SULFATE 200 MG CAPSULEBLISTERPACK & BOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 AMOXICAP 500AMOXYCILLIN TRIHYDRATE 500 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 AMOXIGRANAMOXYCILLIN TRIHYDRATE 250 MG GRANULES FOR SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 AZIMAX-250AZITHROMYCIN DIHYDRATE 262.05 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 CLOFENAC 50DICLOFENAC SODIUM 50 MG ENTERIC-COATED TABLETSALUMINIUM FOILPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 CLOFENAC SRDICLOFENAC SODIUM 100 MG TABLETALUMINIUM FOILPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 DOXYCAP DOXYCYCLINE HYDROCHLORIDE/HYCLATE 100 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 HOSOLVON ELIXIRBROMHEXIN HCL 4 MG/5 ML SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 KETOCONAZOLE TABLET 200 MGKETOCONAZOLE 200 MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 LIPIDUCE-10ATORVASTATIN CALCIUM 11.02 MG EQ.TO ATORVASTATIN 10 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 LIPIDUCE-20ATORVASTATIN CALCIUM 21.70 MG EQ.TO ATORVASTATIN 20 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 TINAZOLMICONAZOLE NITRATE 2 % W/W CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 HOFTREX CEFTRIAXONE SODIUM EQ. TO CEFTRIAXONE 1 G POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDNECTAR LIFESCIENCES LIMITED(UNIT-V1)IndiaCERTIFICATE RELEASED
 XANIDINE 300MGRANITIDINE 300MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE EXPIRED
 DICLOFENDICLOFENAC SODIUM 25MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE EXPIRED
 MIRAXDOMPERIDONE 10MG TABLETBOXPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE EXPIRED
 SAMARIN 35SILYMARIN 35MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE EXPIRED
 AMDARONEAMIODARONE HYDROCHLORIDE 200MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE EXPIRED
 VILADILTICLOPIDINE HYDROCHLORIDE 250MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE EXPIRED
 FLEX -IT 1500MGGLUCOSAMIN HYDROCHLORIDE 1500 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDMEDREICH LIMITEDIndiaCERTIFICATE EXPIRED
 BEFARIN 3MGWARFARIN SODIUM 3MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 BEFARIN 5MGWARFARIN SODIUM 5MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 BETALOLPROPRANOLOL HCL 40MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 INSUGEN-30/70 (BIPHASIC)HUMAN INSULIN (RDNA ORIGIN) 100IU SUSPENSION FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 INSUGEN-N (NPH)HUMAN INSULIN (RDNA ORIGIN) 100 IU SUSPENSION FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 APOLETSCLOPIDOGREL 75 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDAPOTEX INCORPORATEDCanadaCERTIFICATE RELEASED
 BECLAZIDE MRGLICLAZIDE 30 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE EXPIRED
 FLEMING 156.25 MG/5MLAMOXICILLIN TRIHYDRATE 143.75 MG ORAL SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDMEDREICH LIMITEDIndiaCERTIFICATE EXPIRED
 LANZAAR 50LOSARTAN POTASSIUM 50 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 OPAZOMEPRAZOLE 20 MG CAPSULESTRIPPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 SAMARIN 140SILYMARIN 140 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 FLEMING( FOR ORAL SUSPENSION 457MG/5ML)AMOXICILLIN TRIHYDRATE 460MG EQ.TO AMOXICILLIN 400MG, DILUTED POTASSIUM CLAVULANATE 59.85 MG EQ.TO CLAVULANIC ACID 57 MG SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDMEDREICH LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 INSUGEN-R (REGULAR)HUMAN INSULIN (RDNA ORIGIN) 100 IU SOLUTION FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 MIRAX-MDOMPERIDONE MALEATE 12.73MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 FLEMING 1000 MGAMOXICILLIN TRIHYDRATE 1000 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDMEDREICH LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 FLEMING 375 MGAMOXICILLIN 375 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDMEDREICH LIMITEDIndiaCERTIFICATE EXPIRED
 FLEMING 625 MGAMOXICILLIN TRIHYDRATE 575 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDMEDREICH LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 HYLES 100SPIRONOLACTONE 100MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 AMLOPINE 10MGAMLODIPINE 10MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 AMLOPINE 5MGAMLODIPINE 5MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 ANAPRIL 20ENALAPRIL MALEATE 20MG TABLETSTRIPPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 CARATEN 6.25CARVEDILOL 6.25MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 MUCILIN ORANGE FLAVOURISPAGHULA HUSK 2.450G POWDERSACHETOVER THE COUNTERNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 NELAPINE 20 SRNIFEDIPINE 20MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 PRENOLOL 50ATENOLOL 50MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 UTMOS 30PIOGLITAZONE 30MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 BEGESICMETHYL SALICYLATE 11G, MENTHOL 5.6G, EUGENOL 1.4G CREAMTUBEOVER THE COUNTERNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 BESTATIN 10SIMVASTATIN 10MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)