ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 1-50 of 2863 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 AMERMYCINDOXYCYCLINE HYCLATE 115MG EQ.TO DOXYCYCLINE 100MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 AMLOD 10AMLODIPINE BESYLATE 13.868 MG EQ TO AMLODIPINE 10 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 AMLOD 5AMLODIPINE 5 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 AMTUSSAMBROXOL HYDROCHLORIDE 30MG SYRUPBOTTLEOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE EXPIRED
 AMTUSSAMBROXOL HYDROCHLORIDE 30MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 BAGESMETHYL SALICYLATE 30G, MENTHOL 10G, CAMPHOR 4G/100G CREAMTUBEOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandWITHDRAWN FROM MARKET
 BISLOC 2.5BISOPROLOL FUMARATE 2.5 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 BISLOC 5BISOPROLOL FUMARATE 5 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 BOSNUM 180FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE 180 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 BOSNUM 60FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE 60 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 CALCIUM UNISONCALCIUM LACTATE 300 MG TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE EXPIRED
 CERATORPENTOXIFYLLINE 400 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 CETIHISCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 5 MG SYRUPBOTTLEOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 CETIHISCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 10MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 DEOLINDROTAVERINE HYDROCHLORIDE 40 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 DERZID - NBETAMETHASONE VALERATE EQ. TO BETAMETHASONE 0.10 GRAM, NEOMYCIN 0.30G/100G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 DERZID-CBETAMETHASONE 0.1G, CLOTRIMAZOLE 1G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 DIAZONKETOCONAZOLE 2G/100G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 DIAZONKETOCONAZOLE 200MG TABLETSTRIPPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 EPIATE SYRUPSODIUM VALPROATE 200 MG SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 EXPETAN - KIDSCARBOCYSTEINE 100 MG SYRUPBOTTLEOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 EZON-TTOLNAFTATE 2MG, TRIACETIN 20MG SOLUTIONBOTTLEOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 EZON-TTOLNAFTATE 1 G OINTMENTTUBEOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 FASCAR 250CLARITHROMYCIN 250 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 FASCAR 500CLARITHROMYCIN 500 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 FLOCTIL 250AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 GASTEROMEPRAZOLE 20 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 KEMZIDTRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.015 G CREAMTUBEOVER THE COUNTERYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 LESFLAMDICLOFENAC POTASSIUM 50 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 LESFLAM 25DICLOFENAC POTASSIUM 25 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 LEVOMETLEVODOPA 250 MG, CARBIDOPA 25 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 LEXEMIN 300FENOFIBRATE 300 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 MATENOLTRIMETAZIDINE DIHYDROCHLORIDE 20 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 MELCAMMELOXICAM 7.5 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 MELCAM - 15MELOXICAM 15 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 MESINALBENDAZOLE 200 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 PORMUSPARACETAMOL 500 MG, ORPHENADRINE CITRATE 35 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 POSTINORLEVONORGESTREL 0.75 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE EXPIRED
 RABUGEN-MDOMPERIDONE 10 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 RE-B FORTETHIAMINE MONONITRATE 250 MG, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 250 MG, CYANOCOBALAMIN 1000 MCG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 REXACIN 400NORFLOXACIN 400 MG FILM-COATED TABLETSSTRIPPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 TONOLYTE 2TIZANIDINE HYDROCHLORIDE EQ. TO TIZANIDINE 2 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 TONOLYTE 4TIZANIDINE HYDROCHLORIDE EQ. TO TIZANIDINE 4 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 UNI-MA ENEMASODIUM BIPHOSPHATE 19 G, SODIUM PHOSPHATE 7 G SOLUTIONBOTTLEOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 UNIMOLPARACETAMOL 120 MG/5 ML ORAL SUSPENSIONBOTTLEOVER THE COUNTERYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 UNIREN SPRAYDICLOFENAC DIETHYLAMMONIUM 1.16 G EQ. TO DICLOFENAC SODIUM 1.00 G" SPRAYBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 VIOTISONE 200OFLOXACIN 200 MG FILM-COATED TABLETSSTRIPPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 APALIFE 10ARIPIPRAZOLE 10 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 APALIFE 15ARIPIPRAZOLE 15 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 OLANPIN-5OLANZAPINE 5 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED