ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 251-300 of 2021 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 HEROLMYCINTETRACYCLINE HCL 250MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 UNIREN SPRAYDICLOFENAC DIETHYLAMMONIUM 1.16 G EQ. TO DICLOFENAC SODIUM 1.00 G" SPRAYBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 VIOTISONE 200OFLOXACIN 200 MG FILM-COATED TABLETSSTRIPPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 CRESTAT TABLET 5 MGROSUVASTATIN AS CALCIUM 5 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoEXAMED CO.,LTDCCL PHARMACEUTICALS (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 APALIFE 10ARIPIPRAZOLE 10 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 APALIFE 15ARIPIPRAZOLE 15 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 NECOLPARACETAMOL 500MG, PHENYLEPHRINE 10MG, CHLORPHENIRAMINE 2MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 NOPA-CAPPARACETAMOL 500MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 NOPARINPARACETAMOL 500 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 GABLIN CAPSULE 150 MGPREGABALIN 150 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoEXAMED CO.,LTDCCL PHARMACEUTICALS (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 OLANPIN-5OLANZAPINE 5 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 OLANPIN-10OLANZAPINE 10 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 GABLIN CAPSULE 75 MGPREGABALIN 75 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoEXAMED CO.,LTDCCL PHARMACEUTICALS (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 QUANTIA 100QUETIAPINE FUMARATE 115.13 MG EQ.TO QUETIAPINE 100 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 PARA - 500PARACETAMOL 500MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 PROMETHPROMETHAZINE HYDROCHLORIDE 5MG/5ML SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 ROBEN 2 100MGMEBENDAZOLE 100MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 SITA TABLET 100 MGSITAGLIPTIN (AS PHOSPHATE) 100 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoEXAMED CO.,LTDCCL PHARMACEUTICALS (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 QUANTIA 200QUETIAPINE FUMARATE 230.260 MG EQ.TO QUETIAPINE 200 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 QUANTIA 25QUETIAPINE FUMARATE 28.7825 MG EQ.TO QUETIAPINE 25 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 SITA TABLET 50 MGSITAGLIPTIN(AS PHOSPHATE) 50 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoEXAMED CO.,LTDCCL PHARMACEUTICALS (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 ALBER-TTOLNAFTATE 2 G, TRIACETIN 20 G OINTMENTTUBEOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 STRIM-SIDE 480MGSULFAMETHOXAZOLE 400MG, TRIMETHOPRIM 80MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 ALBENDAZOLALBENDAZOLE 200MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 ALCOHOL 70ETHYL ALCOHOL 70 SOLUTIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 VITAXON INJECTION 500 MCGMECOBALAMIN 500 MCG SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoEXAMED CO.,LTDCCL PHARMACEUTICALS (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 VITAXON TABLET 500 MCGMECOBALAMIN 500 MCGFILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoEXAMED CO.,LTDCCL PHARMACEUTICALS (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 BETASONE CREAMBETAMETASONE (AS 17 - VALERATE) 0.1% W/WCREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 CORTISONEHYDROCORTISONE ( BASE) 1% W/WCREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 DIAMIDEGLIBENCLAMIDE 5 MG METFORMIN HYDROCHLORIDE 500 MGFILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 ALCOHOL 90ETHYL ALCOHOL 90" SOLUTIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 AMOXCIN 500MGAMOXICILLIN TRIHYDRATE 500MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 AMOXIN-250AMOXYCILLIN TRIHYDRATE 250MG/5ML POWDER FOR SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 AMPICIN 500MGAMPICILLIN TRIHYDRATE 500MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 DIAMIDE 2.5GLIBENCLAMIDE 2.5 MG , METFORMIN HCL 500 MGFILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 DIFLUVIDFLUCONAZOLE 150 MGCAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 FELXICAMPIROXICAM 20 MGCAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 HOSEDYL DM COUGH LINCTUSPROMETHAZINE HYDROCHLORIDE 3.6 MG DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE 15 MGSYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 HOVASCAMLODIPINE BESILATE 5 MGTABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 AQUA CBFDISTILLED WATER FOR INJECTION 100 ML INFUSIONSACHETPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 AZITHROMAXAZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 BECONGENPARACETAMOL 300MG, CHLOPHENIRAMINE 1MG/15ML SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 HOVID CLEAQ NASAL SOLUTIONSODIUM CHLORIDE 0.65% W/WSPRAYBOTTLEOVER THE COUNTERYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 CILOSOL 50CILOSTAZOL 50 MG TABLETALUMINIUM FOILPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 LECETAM 250LEVETIRACETAM 250 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 KETOFENKETOPROFEN 2.5% W/WGELTUBEPRESCRIPTION ONLYYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 LECETAM 500LEVETIRACETAM 500 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 BENDAZOLEMEBENDAZOLE 100MG/5ML SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 BERBERIN 50MGBERBERINE HYDROCHLORIDE 50MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 BIDISEPTOLSULFAMETHOXAZOLE 400MG + TRIMETHOPRIM 80MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED