ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 201-250 of 2021 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 SORBITOLSORBITOL 5 G SACHETSACHETOVER THE COUNTERNoCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 DERZID-CBETAMETHASONE 0.1G, CLOTRIMAZOLE 1G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 DIAZONKETOCONAZOLE 2G/100G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 DIAZONKETOCONAZOLE 200MG TABLETSTRIPPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 EZON-TTOLNAFTATE 2MG, TRIACETIN 20MG SOLUTIONBOTTLEOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 PISES POWDER PARACHUTE BRANDSULFANILAMIDE 99.30%, TANNIN 0.41% POWDERSACHETOVER THE COUNTERNoKSD PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTDSOMCHITT DISPENSARY CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 TERPIN-BENZOATETERPIN HYDRATE 100 MG , SODIUM BENZOATE 50 MG SUGAR COATED TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERNoCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 TETRATETRACYCLLINE 250 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 VACTRIMSULLFAMETHOXAZOLE 400 MG+TRIMETHOPRIM 80 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 ALLER - GOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 1 MG SYRUPBOTTLEOVER THE COUNTERNoKSD PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTDVESCO PHARMACEUTICAL LTD., PARTNERSHIPThailandCERTIFICATE RELEASED
 ALLER - GOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 10 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERNoKSD PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTDVESCO PHARMACEUTICAL LTD., PARTNERSHIPThailandCERTIFICATE RELEASED
 EZON-TTOLNAFTATE 1 G OINTMENTTUBEOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 FASCAR 250CLARITHROMYCIN 250 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 FASCAR 500CLARITHROMYCIN 500 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 VITA C 100ASCORBIC ACID 100 MGSUGAR COATED TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 VITAC-50ASCORBIC ACIDE 50MG TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 VITA C 500ACID ASCORBIC 500 MG TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 FLOCTIL 250AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 GASTEROMEPRAZOLE 20 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 KEMZIDTRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.015 G CREAMTUBEOVER THE COUNTERYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 LESFLAMDICLOFENAC POTASSIUM 50 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 LESFLAM 25DICLOFENAC POTASSIUM 25 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 VIT C 50MGASCORBIC ACIDE 50 MG TABLETSACHETOVER THE COUNTERYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN B6PYRIDOXINE HCL 100 MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 AIR-XSIMETHICONE 80 MG TABLETALUMINIUM FOILOVER THE COUNTERNoLAO INTER PHARMAR X MANUFACTURING CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 LEVOMETLEVODOPA 250 MG, CARBIDOPA 25 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 LEXEMIN 300FENOFIBRATE 300 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 MATENOLTRIMETAZIDINE DIHYDROCHLORIDE 20 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 MELCAMMELOXICAM 7.5 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 MELCAM - 15MELOXICAM 15 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 AIR-X DROPSSIMETHICONE 40 MG/0.6 ML ORAL SUSPENSIONBOTTLEOVER THE COUNTERNoLAO INTER PHARMAPOLIPHARM CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 AMOXYCILLINAMOXYCILLINE 125 MG/5 ML DRY SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 AMOXYCILLIN 500 MGAMOXYCILLINE 500MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 AMOXYCILLIN 250 MGAMOXYCILLIN TRIHYDRATE 250MG/5ML DRY SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 MESINALBENDAZOLE 200 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 PORMUSPARACETAMOL 500 MG, ORPHENADRINE CITRATE 35 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 RABUGEN-MDOMPERIDONE 10 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 RE-B FORTETHIAMINE MONONITRATE 250 MG, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 250 MG, CYANOCOBALAMIN 1000 MCG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 REXACIN 400NORFLOXACIN 400 MG FILM-COATED TABLETSSTRIPPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 AMPICILLIN 125 MGAMPICILLINE TRIHYDRATE 125MG/5ML DRY SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 AMPICILLIN 500 MGAMPICILLIN 500MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 AMPICILLIN 250 MGAMPICILLIN 250MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 CEF-OD-SUSPENSION 100 MG/ 5MLCEFIXIME 100 MG POWDER FOR SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesEXAMED CO.,LTDCCL PHARMACEUTICALS (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 UNI-MA ENEMASODIUM BIPHOSPHATE 19 G, SODIUM PHOSPHATE 7 G SOLUTIONBOTTLEOVER THE COUNTERNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 CRESTAT TABLET 10 MGROSUVASTATIN 10 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoEXAMED CO.,LTDCCL PHARMACEUTICALS (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 UNIMOLPARACETAMOL 120 MG/5 ML ORAL SUSPENSIONBOTTLEOVER THE COUNTERYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 CRESTAT TABLET 20 MGROSUVASTATIN 20 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoEXAMED CO.,LTDCCL PHARMACEUTICALS (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 CHLOPHENILRAMINECHLORPHENIRAMINE MALEATE 4 MG TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 CHLORAM-KPNCHLORAMPHENICOL 250 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED
 FLUZAFLUCONAZOLE 200 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY KPN PHAMA CO; LTDFACTORY KPNLaosCERTIFICATE RELEASED