ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 151-200 of 2863 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 SAVALTANSACUBITRIL 49 MG, VALSARTAN 51 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 ESOME CAPSULES 40 MGESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE 40 MG CAPSULEALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 PRAZIQUANTELPRAZIQUANTEL 500MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 DEXTROSE 0.5LDEXTROSE 5% INFUSIONSACHETPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 ORAV - OZ"OFLOXACIN USP 50 MG ORNIDAZOLE 125 MG" SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDRAVIAN LIFE SCIENCE PVT LTDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 CEFTRIAXONE SODIUM POWDER FOR INJECTION 1 GCEFTRIAXONE SODIUM 1G POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYHARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD GENERALChinaCERTIFICATE RELEASED
 NUROFEN FOR CHILDRENIBUPROFEN 100 MG/5ML SUSPENSIONBOTTLEOVER THE COUNTERYesDKSH LAOS COMPANY LIMITEDRECKITT BENCKSIER HEALTHCARE MANUFACTURINGThailandCERTIFICATE RELEASED
 VAXIGRIP 0.5ML ADULTINFLUENZA VIRUS (INACTIVATED, SPLIT) 7.5MCG LIQUIDSYRINGEPRESCRIPTION ONLYNoDKSH LAOS COMPANY LIMITEDSANOFI PASTEURFranceCERTIFICATE EXPIRED
 FENSTUD 50 MCG/HRFENTANYL BP 6 MG COMPRESSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesARAVANH PHARMA CO.,LTDRusan Pharma LtdIndiaCERTIFICATE RELEASED
 SAVALTAN.SACUBITRIL 24 MG, VALSARTAN 26 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 AMOXINAMOXICILLIN TRIHYDRATE 125MG/5ML POWDER FOR SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 PREDNISOLONE 5MGPREDNISOLONE 5MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 DEXTROSE & NACL 0.5LDEXTROSE 5%+SODIUM CHLORIDE 0.9% INFUSIONSACHETPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 PAINRAVACECLOFENAC 100 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDRAVIAN LIFE SCIENCE PVT LTDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 50% GLUCOSEGLUCOSE 5MG/10ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 ALBURELHUMAN NORMAL ALBUMIN I.P 20% SOLUTION SOLUTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAORELIANCE LIFE SCIENCES PVT.LTDIndiaCERTIFICATE EXPIRED
 VENTOLIN INHALERSALBUTAMOL SULPHATE 120.5MCG INHALATIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoDKSH LAOS COMPANY LIMITEDGLAXOWELLCOMESpainSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 SAVALTINSAVALTIN FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 ESOME IV 40 MGESOMEPRAZOLE SODIUM 40 MG POWDER FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 RINGER LACTATESODIUM LACTATE 300MG, SODIUM CHLORIDE 600MG, POTASSIUM CHLORIDE 40MG, CALCIUM CHLORIDE 27MG, WATER FOR INJECTION 100ML SACHETSACHETPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 DEXTROSE & NACL 1LDEXTROSE 5%, 0.9 NACL INFUSIONSACHETPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 PAINRAV - 200 SRACECLOFENAC 200 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDRAVIAN LIFE SCIENCE PVT LTDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 CALCIUM GLUCONATECALCIUM GLUCONATE 500MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 COLDFLU-DACETAMINOPHEN 500MG, PSEUDOEPHEDRINE HCL 30MG, DEXTROMETHORPHAN HBR 15MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOPYMEPHARCOVietnamCERTIFICATE EXPIRED
 VENTOLIN NEBULES 2.5MG/2.5MLSALBUTAMOL SULPHATE 2.5MG/2.5ML NEBULIZERAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoDKSH LAOS COMPANY LIMITEDGLAXOSMITHKILNE AUSTRALIA PTY LTDAustraliaSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 FENSTUD 100 MCG/HRFENTANYL BP 12 MG COMPRESSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesARAVANH PHARMA CO.,LTDRusan Pharma LtdIndiaCERTIFICATE RELEASED
 SOFENISOFOSBUVIR 400 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 AMPICINAMPICILLINE ANHYDROUS 125MG/5 ML DRY SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 SECNIDAZOLESECNIDAZOLE 500MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 DIAZEPAM 5MGDIAZEPAM 5 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 PANTORA - 40PANTOPRAZOLE SODIUM USP EQ TO PANTOPRAZOLE 40 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDRAVIAN LIFE SCIENCE PVT LTDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 CHLOROQUINE PHOSPHATECHLOROQUINE PHOSPHATE 250MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 CEFACLOR SATADA 500MGCEFACLOR 500MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoCODUPHA LAOPYMEPHARCOVietnamCERTIFICATE EXPIRED
 VENTOLIN ROTACAPSSALBUTAMOL SULPHATE ( MICRONIZED) 264 MCG INHALATIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoDKSH LAOS COMPANY LIMITEDGLAXOSMITHKILNE AUSTRALIA PTY LTDAustraliaWITHDRAWN FROM MARKET
 ROTAVACROTAVIRUS 116E NLT 10^5 FFU/0.5 ML LIQUIDVIALPRESCRIPTION ONLYNoARAVANH PHARMA CO.,LTDBHARAT BIOTECH INTERNATIONAL LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 LESFLAM 25DICLOFENAC POTASSIUM 25 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 SORANNISORAFENIB TOSYLATE 200 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 FENOGET 200 MGFENOFIBRATE ( MICRONIZED ) 200 MG CAPSULEALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 THIAMINE HCL 1MLTHIAMINE HCL INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED
 DICLOFENAC 1%DICLOFENAC SODIUM CREAMSTRIPOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE EXPIRED
 RAVZOLE - 20RABEPRAZOLE SODIUM 20 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDRAVIAN LIFE SCIENCE PVT LTDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 CHLORPHENAMINE MALEATECHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 CEFIXIM STADA 200MGCEFIXIME 200MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOPYMEPHARCOVietnamCERTIFICATE EXPIRED
 VERORABRABIES VIRUS>=2.5 IU SOLUTION FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesDKSH LAOS COMPANY LIMITEDSANOFI PASTEURFranceSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 ACE MISO..MISOPROSTOL 200 MCGTABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.ACME FORMULATION PVT. LTDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 LEVOMETLEVODOPA 250 MG, CARBIDOPA 25 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 KAL-CEE ORANGEVITAMIN C 1.000MG, CALCIUM CARBONATE 625MG, VITAMIN D 300 I.U, VITAMIN B6 15MG EFFERVESCENT TABLETTUBEPRESCRIPTION ONLYYesKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTB L HUA CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 TELARFETENOFOVIR ALAFENAMIDE 25 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 FENOGET 67 MGFENOFIBRATE ( MICRONIZED) 67 MG CAPSULEALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoLAO INTER PHARMAGETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 TRI BTHIAMINE 134MG TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE EXPIRED