ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 101-150 of 2021 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 PYRACON BLUE-YELLOWPARACETAMOL 500MGTABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTB L HUA CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 PYRACON LIQUIDPARACETAMOL 120MG/5ML SYRUPBOTTLEOVER THE COUNTERYesKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTB L HUA CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 PYRACON WHITE-BLUEPARACETAMOL 500MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTB L HUA CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 TEDIUMLOPERAMIDE HYDROCHLORIDE 2 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoKONGJAIT MAN PHARMA LTD. PARTNERSHIPThailandCERTIFICATE RELEASED
 DEXTRO COUGH SYRUP"EACH 5 ML CONTAINS : DEXTROMETHORPHAN HBR 5 MG GLYCERYL GUAIACOLATE 50 MG CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2 MG" SYRUPBOTTLEOVER THE COUNTERNoKONGJAIOSOTH INTER LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 ZYRACCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 10 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACOVER THE COUNTERNoKONGJAIOSOTH INTER LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 SULIDINE - CP"CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4 MG PHENYLEPHRINE HCL 10 MG" TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERNoKONGJAIB.M. PHARMACY L.P.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 ALLEX SYRUPLORATADINE 5 MG/5 ML SYRUPBOTTLEOVER THE COUNTERYesKONGJAIB.M. PHARMACY L.P.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 PYRACON WHITE-GREENPARACETAMOL 500MGTABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTB L HUA CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 SULFOMETHSULFAMETHOXAZOLE 200MG, TRIMETHOPRIM 40MG/5ML SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTB L HUA CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 TERCO-DDEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE 15MG, GUAIPHENESIN 100MG, TERPIN HYDRATE 130MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTB L HUA CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 MYOPAS TABLET"PARACETAMOL 450 MG ORPHENADRINE CITRATE 35 MG" TABLETSTRIPOVER THE COUNTERNoKONGJAIT MAN PHARMA LTD. PARTNERSHIPThailandCERTIFICATE RELEASED
 SYN-O-VITSVIT A 500 IU, VIT D3 100 IU, VIT B1 5 MG, VIT B2 1.5 MG, VIT B6 0.50 MG, VIT B12 5 MCG,NICOTINAMIDE 20 MG, D-PENTHENOL 5MG, L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE 50 MG /5 ML SYRUPBOTTLEOVER THE COUNTERNoKONGJAIOSOTH INTER LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 VAPTOR TABLETS 10 MGROSUVASTATIN (AS CALCIUM) 10 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,THE SEARLE COMPANY LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 VAPTOR TABLETS 20 MGROSUVASTATIN (AS CALCIUM) 20 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,THE SEARLE COMPANY LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 VAPTOR TABLETS 5 MGROSUVASTATIN(AS CALCIUM) 5 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,THE SEARLE COMPANY LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 TRICOZONETINIDAZOLE 500MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTB L HUA CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 TRYPTANOLAMITRYPTYLINE HYDROCHLORIDE 25MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTM & H MANUFACTURING CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 APULIAPIXABAN 2.5 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 BOLEMIDEPOMALIDOMIDE 3 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 VENTEK TABLETS 10 MGMONTELUKAST SODIUM 10.4 MG EQ.TO MONTELUKAST 10 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,THE SEARLE COMPANY LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 VENTEK TABLETS 4 MGMONTELUKAST SODIUM 4.16 MG EQ.TO MONTELUKAST 4 MG CHEWABLE TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,THE SEARLE COMPANY LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 VENTEK TABLETS 5 MGMONTELUKAST SODIUM 5.2 MG EQ.TO MONTELUKAST 5 MG CHEWABLE TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,THE SEARLE COMPANY LIMITEDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 IROPALIRON PROTEIN SUCCINYLAT 800 MG SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 MIZOLECLOTRIMAZOLE 500 MG VAGINAL TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 BOLEMIDE 2 MGPOMALIDOMIDE 2 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 BOLEMIDE 1 MGPOMALIDOMIDE 1 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 EMLUTINIIBRUTINIB 140 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 BIONIPCIPROFLOXACIN 125 MG POWDER FOR SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 ULCOFINFAMOTIDINE 10 MG SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 PANSOLFLURBIPROFEN 100 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 TENOVIRTENOFOVIR DISOPROXIL 300 MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 ALERGOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 5 MG DRY SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 KAYZONI 250 MGCRIZOTINIB 250 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 LEMIDE 25 MGLENALIDOMIDE 25 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 LEMIDELENALIDOMIDE 10 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 OLIENIOLAPARIB 50 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 ALIDEAZITHROMYCIN AS DIHYDRATE 500 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 BIONIP 250CIPROFLOXACIN 250 MG POWDER FOR SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 BIONIP CIPROFLOXACIN 250 MG SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 POLYROLE"IRON III HYDROXIDE POLY MALTOSE COMPLEX EQ. ELEMENTAL IRON 100 MG FOLIC ACID 0.35 MG" TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 ONLEZOLEFLUCONAZOLE 150 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 OSIEM 80 MGOSIMERTINIB MESYLATE 80 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 TELARFETENOFOVIR ALAFENAMIDE 25 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 TRESPTIN.TRELAGLIPTIN 100 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEOVER THE COUNTERNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 TRUTILESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE 40 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 ALERGOCETIRIZINE AS DI-HCL 10 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 TRUTIL CAPSULEESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE 20 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 ALIDEAZITHROMYCIN AS DIHYDRATE 200 MG SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 ATOP-10ATORVASTATIN 10 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED