ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 301-350 of 2021 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 BIDISEPTOLSULFAMETHAXAZOLE 200MG, TRIMETHOPRIM 40MG/5ML SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 LOSU-2GLIMEPIRIDE 2 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 LOSU-3GLIMEPIRIDE MICRONISED 3 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 MEMXA 10MEMANTINE HYDROCHLORIDE 10 MG EQ.TO MEMANTINE 8.310 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 PRESOLIN 150IRBESARTAN 150 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 KETOVIDKETOCONAZOLE MICRONISED 2% W/WCREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 BUSOPANHYOSCINE BUTYL BROMMIDE 10MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 CALCIUM GLUCONATECALCIUM GLUCONATE 500MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 CEPHACINCEPHALEXIN MONOHYDRATE EQUIVALENT TO CEPHALEXIN 125MG DRY SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 CETAMOLPARACETAMOL 120MG SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 PRESOLIN 300IRBESARTAN 300 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 SISALON 50SERTRALINE HCL 55.95 MG EQ.TO SERTRALINE 50 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 UNISON ENEMASODIUM CHLORIDE 15 G/100 ML SOLUTIONBOTTLEOVER THE COUNTERYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 VULTIN 100GABAPENTIN 100 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 VULTIN 300GABAPENTIN 300 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 CETAMOLPARACETAMOL 300MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 CHLOPHEMINCHLORPHENIRAMIN MALEATE 4MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 CHLORPHENIRAMINECHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 CHLORPHENIRAMINECHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG/5ML SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 UNIMOLPARACETAMOL 120 MG SYRUPBOTTLEOVER THE COUNTERYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 UNIMOL 250 MG/5MLPARACETAMOL 250 MG/5 ML SYRUPBOTTLEOVER THE COUNTERYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 NEO - BETASONEBETAMETHASONE ( AS 17 - VALERATE 0.1% W/W), NEOMYCIN (AS SULPHATE) 0.5% W/WCREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 CLAMOVID 625CLAVULANIC ACID( AS POTASSIUM CLAVULANATE) 331.12 MG, AMOXYCILLIN(AS TRIHYDRATE) 588.23 MGTABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 GENTAMICIN 0.1 %GENTAMICIN SULFATE 0.17% W/WCREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 VIREST CREAM 5 %ACYCLOVIR 5 % W/W CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 CHLORPHENIRAMINECHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG/5ML SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 CINNARINCINNARIZINE 25MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 CIPROFLOXCIPROFLOXACIN 200 MG, SODIUM CHLORIDE 900 MG, DISTILLED WATER FOR INJECTION 100 ML INFUSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 FLOVID 200OFLOXACIN 200 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 GLIMICRON 80GLICLAZIDE 80 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 HOVASC 10 MGAMLODIPINE BESILATE 10 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 KETOVID SHAMPOO 2% W/WKETOCONAZOLE 2% W/W LIQUIDBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 METHACININDOMETHACIN 25 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 D-10-W CBFDEXTROSE ANHYDROUS 10G/ 100ML INFUSIONSACHETPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 D-5-1/3S CBFSODIUM CHLORIDE 0.3G, DEXTROSE ANHYDROUS 0.5G, WATER 100ML INFUSIONSACHETPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 D-5-S CBF"DEXTROSE ANHYDROUS 5G SODIUM CHLORIDE 0.9G" INFUSIONSACHETPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 PENGESIC SRTRAMADOL HCL 100 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 ULTIMAX CREAM"EUCALYPTUS OIL 10 % W/W, MENTHOL 3.30% W/W, METHYL SALICYLATE 25.5% W/W MENTHOL 3.3% W/W EUCALYPTUS OIL 10% W/W" CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 ANTIFUNGALMICONAZOLE NITRATE 20 MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 ANUCAREZINC OXIDE 300 MG, PERU BALSAM 50 MG, BENZYL BENZOATE 33 MG SUPPOSITORYSTRIPPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 ASUMALIFEKETOTIFEN FUMARATE 0.276 MG SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 D-5-W CBFDEXTROSE ANHYDROUS 5G, WATER 100ML INFUSIONSACHETPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 DIABETCHLORPROPAMIDE 250MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 BIOTASEBIODIASTASE 1000 30 MG, LIPASE AP6 5 MG, NEWLASE 10 MG CHEWABLE TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 BISACODYLBISACODYL 5MG SUPPOSITORYSTRIPPRESCRIPTION ONLYYesMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 BISACODYL SUPPOSITORIESBISACODYL 10 MG SUPPOSITORYSTRIPPRESCRIPTION ONLYYesMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 BISLANBROMHEXINE HCL 8 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 B-MYCINBETAMETHASONE 0.5 MG, GENTAMICIN SULFATE 1 MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 DIAZEPAMDIAZEPAM 10 MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 DISTILLED WATERDISTILLED WATER INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERNoFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED