ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 101-150 of 2021 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 TENOVIRTENOFOVIR DISOPROXIL 300 MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 ALERGOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 5 MG DRY SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 KAYZONI 250 MGCRIZOTINIB 250 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 LEMIDE 25 MGLENALIDOMIDE 25 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 LEMIDELENALIDOMIDE 10 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 OLIENIOLAPARIB 50 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 ALIDEAZITHROMYCIN AS DIHYDRATE 500 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 BIONIP 250CIPROFLOXACIN 250 MG POWDER FOR SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 BIONIP CIPROFLOXACIN 250 MG SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 POLYROLE"IRON III HYDROXIDE POLY MALTOSE COMPLEX EQ. ELEMENTAL IRON 100 MG FOLIC ACID 0.35 MG" TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 ONLEZOLEFLUCONAZOLE 150 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 OSIEM 80 MGOSIMERTINIB MESYLATE 80 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 TELARFETENOFOVIR ALAFENAMIDE 25 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 TRUTILESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE 40 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 ALERGOCETIRIZINE AS DI-HCL 10 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 TRUTIL CAPSULEESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE 20 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 ALIDEAZITHROMYCIN AS DIHYDRATE 200 MG SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 ATOP-10ATORVASTATIN 10 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 BENICEFCEFALEXIN MONOHYDRATE BP 125 MG DRY SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 BENICEF DSCEFALEXIN MONOHYDRATE BP 250 MG DRY SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 ATOP - 20ATORVASTATIN 20 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 CLAR - 500CLARITHROMYCIN USP 500 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 AMOXYCILLINAMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 AMPICILLIN 500 MGAMPICILLIN TRIHYDRATE 500MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 MYOSOFTTHIOCOLCHICOSIDE 4 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 BAROFLAMIBUPROFEN 100 MG ORAL SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 BENICLAVAMOXICILLIN ( AS TRIHYDRATE) USP EQ TO ANHYDROUS AMOXICILLIN 200 MG + DILUTED POTASSIUM CLAVULANNATE BP EQ TO CLAVULANIC ACID BP 28.5 MG DRY SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 BENICLAV 625AMOXICILL ( AS TRIHYDRORATE) USP QE. TO ANHYDROS AMOXICILLIN 500 MG+DILUTED POTASSIUM CLAVULANATE BP EQ TO CLAVULANIC ACID BP 125 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 ASPIRINACETYLSALICYLIC ACIDE 500 MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 CEPHE-500CEPHALEXIN 500 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 EFIME 100CEFIXIME ANHYDROUS 100 MG ORAL SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 EFIME-200CEFIXIME ANHYDROUS 200 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 DYSPEZOLEOMEPRAZOLE 40 MG POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,Scott Edil Pharmacia LimitedIndiaCERTIFICATE RELEASED
 PROTOZOLEESOMEPRAZOLE 40 MG POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,Scott Edil Pharmacia LimitedIndiaCERTIFICATE RELEASED
 CIMETIDINCIMETIDINE 400 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 BENICLAV 457AMOXICILLIN ANHYDROUS 400 MG, CLAVULANIC ACID 57 MG POWDER FOR SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesPHOUNSAP PHARMA CO.,BAROQUE PHARMACEUTICALS PVT LTD.IndiaCERTIFICATE RELEASED
 ULCOFIN 20 MG TABLETSFAMOTIDINE 20 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 ULCOFIN 40 MG TABLETSFAMOTIDINE 40 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPHOUNSAP PHARMA CO.,PHARMIX LABORATORIES (PVT) LTDPakistanCERTIFICATE RELEASED
 XALECIN 500LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE 512.5 MG EQ.TO LEVOFLOXACIN 500 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesSENGSOUK KARNYA IMPORT-EXPORT COMPANY LTD.,MACROPHAR CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 AMERMYCINDOXYCYCLINE HYCLATE 115MG EQ.TO DOXYCYCLINE 100MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 DOFEMINALMEFENAMIC ACID 500 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 KLORAMPHENICOLCHLORAMPHENICOL 250 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 METRONIDAZOLEMETRONIDAZOLE 500 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 AMLOD 10AMLODIPINE BESYLATE 13.868 MG EQ TO AMLODIPINE 10 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 AMLOD 5AMLODIPINE 5 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 BISLOC 5BISOPROLOL FUMARATE 5 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 NEURAL- B- FORTTHIAMINE MONONITRATE 250 MG, PYRIDOXINE HCL 250 MG, CYANOCOBALAMINE 1 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 CERATORPENTOXIFYLLINE 400 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 DEOLINDROTAVERINE HYDROCHLORIDE 40 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 DERZID - NBETAMETHASONE VALERATE EQ. TO BETAMETHASONE 0.10 GRAM, NEOMYCIN 0.30G/100G CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoAI KEN PHARMA CO.,LTDUNISON LABORATORIES CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED