ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 101-150 of 2021 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 MYCOPHENOLATE MOFETIL DISPERSIBLE TABLETSMYCOPHENOLATE MOFETIL 250 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoKSD PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTDKUNMING BAKER NORTON PHARMCEUTICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 CEFACLOR CAPSULECEFACLOR 250 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoKSD PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTDKUNMING BAKER NORTON PHARMCEUTICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 CEFACLOR FOR SUSPENSIONCEFACLOR 125 MG POWDER FOR SUSPENSIONSACHETPRESCRIPTION ONLYNoKSD PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTDKUNMING BAKER NORTON PHARMCEUTICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 AMK INJECTION 1.2 GAMOXICILLIN 1 G, CLAVULANIC ACID 200 MG POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesLAO INTER PHARMANORTH CHINA PHARMACETICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN B1VITAMIN B1 10MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 CD.JEVAXLIVE ATTENUATED JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS (SA 14-14-2/PHK STRAIN) MORE THAN/EQUAL 5.4 LOG PFU POWDER FOR INFUSIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.CHENGDU INSTITUTE OF BIOLOGICAL PRODUCTSChinaCERTIFICATE RELEASED
 CLINDAMYCIN PHOSPHATECLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% GELALUMINIUM FOILPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.KUNMING ZHENHUA PHARMACEUTICAL FACTORY CO.LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 COMPOUND MICONAZOLE NITRATEMICONAZOLE NITRATE 200 MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.KUNMING ZHENHUA PHARMACEUTICAL FACTORY CO.LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 KETOCONAZOLEKETOCONAZOLE 200 MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.KUNMING ZHENHUA PHARMACEUTICAL FACTORY CO.LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 CEFTRIAXONE SODIUM POWDER FOR INJECTION 1 GCEFTRIAXONE SODIUM 1G POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYHARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD GENERALChinaCERTIFICATE RELEASED
 50% GLUCOSEGLUCOSE 5MG/10ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 CALCIUM GLUCONATECALCIUM GLUCONATE 500MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 CHLOROQUINE PHOSPHATECHLOROQUINE PHOSPHATE 250MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 CHLORPHENAMINE MALEATECHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 CIMETIDINECIMETIDINE 200MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 CIMETIDINE TABLETSCIMETIDINE 400MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 COMPOUND ALUMINIUM HYDROXIDEALUMINIUM HYDROXIDE 0.245G TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 COMPOUND VITAMIN B 100MGVITAMIN B1 100MG, VITAMIN B2 0.5MG, VITAMIN B6 1MG, NICOTINAMIDE 100MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 DICLOFENAC SODIUMDICLOFENAC SODIUM 75MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 DICLOFENAC SODIUM 50MGDICLOFENAC SODIUM 50 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 DUCETAMOL 500PARACETAMOL 500 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 ERYTHROMYCINERYTHROMYCIN 250 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 NORADAZOLEMETRONIDAZOLE 125 MG/5ML SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYNORTH CHINA PHARMACETICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 SPEEDARABIES ANTIGEN >=2.5 IU VACCINEVIALPRESCRIPTION ONLYYesVIENGTHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.LIAONING CHENG DA BIOTECHNOLOGY CO.,LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 NORAFENIBUPROFEN 100 MG/5 ML ORAL SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYNORTH CHINA PHARMACETICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 NORAMEZOLEOMEPRAZOLE SODIUM 40 MG POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYNORTH CHINA PHARMACETICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 NORAMOX FOR IM /IV INJECTIONAMOXICILLIN SODIUM EQUIVALENT TO AMOXICILLIN 1 G POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYNORTH CHINA PHARMACETICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 NORAMOXYAMOXCILLIN 250 MG/5 ML SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYNORTH CHINA PHARMACETICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 NORAMYCIN FOR INJECTIONSTREPTOMYCIN SULFATE 1G POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYSHENZHEN SOUTH CHINA PHARMACEUTICAL(NCPC) CO.ChinaCERTIFICATE RELEASED
 NORANYNYSTATIN 100.000 IU/ML SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYNORTH CHINA PHARMACETICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 NORAPAMOLPARACETAMOL 120 MG/5 ML SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYNORTH CHINA PHARMACETICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 ACNEALCLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE 10G, METRONIDAZOLE 8G/1ML LINIMENTBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDDIHON PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 AMOXICILLIN SODIUMAMOXICILLIN SODIUM 1G POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDREYOUNG PHARMACEUTICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 AMPICILLIN 1GAMPICILLIN SODIUM 1G POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDREYOUNG PHARMACEUTICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 NORAPENY FOR IM/IV INJECTIONBENZYLPENICILLIN SODIUM 1,000,000 IU SOLUTION FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYNORTH CHINA PHARMACETICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 BENZYL PENICILLIN SODIUMBENZYL PENICILLIN SODIUM EQ.TO BENZYL PENICILLIN 1,000,000 I.U POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDREYOUNG PHARMACEUTICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 NORAPILIN FOR IM/IV INJECTIONAMPICILLIN SODIUM 1G POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYNORTH CHINA PHARMACETICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 NORAPILIN FOR IM/IV INJECTION. AMPICILLIN SODIUM EQUIVALENT TO AMPICILLIN 1 G POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYNORTH CHINA PHARMACETICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 NORATAMIN B"VITAMIN B1 100 MG VITAMIN B2 50 MG VITAMIN B3 500 MG VITAMIN B5 50 MG VITAMIN B6 30 MG VITAMIN B12 0.05 MG" SYRUPBOTTLEOVER THE COUNTERYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYNORTH CHINA PHARMACETICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 CEFTAZIDIME 1GCEFTAZIDIME 1 G POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDREYOUNG PHARMACEUTICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 CEFTRIAXONECEFTRIAXONE SODIUM 1G SOLUTION FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDREYOUNG PHARMACEUTICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 CIPROFLOXACINCIPROFLOXACIN BP 200 MG/100 ML SOLUTION FOR INJECTIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDSHIJIAZHUANG NO. 4 PHARMACEUTICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 GENTAMICIN SULPHATEGENTAMICIN SULPHATE 80MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDEHYOSCINE-N-BUTYLBROMINE 20MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 KETONAZOLEKETOCONAZOLE 200 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 CLOXACILLIN 1 GCLOXACILLIN 1 G POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesSOKDY OSOT IMPORT-EXPORT CO; LTDREYOUNG PHARMACEUTICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 METRONIDAZOLEMETRONIDAZOLE 250MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 METRONIDAZOLEMETRONIDAZOLE 500MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 NINE VITAMINS CAPLETSVITAMIN A 2500 IU, VITAMIN D2 250 IU, VITAMIN B1 2MG, VITAMIN B2 1MG, VITAMIN B6 0.5MG, VITAMIN C 30MG, VITAMIN E 1MG, NICOTINAMIDE 1MG, CALCIUM PANTOTHENATE 1MG TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED
 PARACETAMOL.PARACETAMOL 300MG, LIDOCAINE HYDROCHLORIDE 20MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoVIENGCHALEUAN PHARMA IMPORT-EXPORT COMPANYZHANGFENG PHARMACEUTICAL FACTORYChinaCERTIFICATE RELEASED