ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 101-150 of 1990 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 HOVASC 10 MGAMLODIPINE BESILATE 10 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 KETOVID SHAMPOO 2% W/WKETOCONAZOLE 2% W/W LIQUIDBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 METHACININDOMETHACIN 25 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 PENGESIC SRTRAMADOL HCL 100 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 ULTIMAX CREAM"EUCALYPTUS OIL 10 % W/W, MENTHOL 3.30% W/W, METHYL SALICYLATE 25.5% W/W MENTHOL 3.3% W/W EUCALYPTUS OIL 10% W/W" CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 NEO-CORTISONE CREAMNEOMYCIN SULFATE 0.5 % W/W, HYDROCORTISONE 1 % W/WCREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 OMEZOLE 20OMEPRAZOLE 20 MGCAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 HOSOLVONBROMHEXINE HYDROCHLORIDE 8 MGTABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 MONTELAIR 5MONTELUKAST SODIUM 5.20 MGCHEWABLE TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 MONTELAIR 10MONTELUKAST SODIUM 10.40 MGTABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 VIREST 200 ACICLOVIR 200 MGTABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 DIABETMIN 850METFORMIN HYDROCHLORIDE 850 MGFILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 DIABETMIN METFORMIN HYDROCHLORIDE 500 MGTABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 CLOXACAP 500CLOXACILLIN SODIUM 500 MGCAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 COSAMINE PLUS GLUCOSAMINE POTASSIUM SULFATE 331.60 MG EQ.TO GLUCOSAMINE SULFATE 250 MG, CHONDROTIN SODIUM SULFATE 240 MG EQ.TO CHONDROITIN SULFATE 200 MG CAPSULEBLISTERPACK & BOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 AMOXICAP 500AMOXYCILLIN TRIHYDRATE 500 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 AMOXIGRANAMOXYCILLIN TRIHYDRATE 250 MG GRANULES FOR SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 AZIMAX-250AZITHROMYCIN DIHYDRATE 262.05 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 CLOFENAC 50DICLOFENAC SODIUM 50 MG ENTERIC-COATED TABLETSALUMINIUM FOILPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 CLOFENAC SRDICLOFENAC SODIUM 100 MG TABLETALUMINIUM FOILPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 DOXYCAP DOXYCYCLINE HYDROCHLORIDE/HYCLATE 100 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 HOSOLVON ELIXIRBROMHEXIN HCL 4 MG/5 ML SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 KETOCONAZOLE TABLET 200 MGKETOCONAZOLE 200 MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 LIPIDUCE-10ATORVASTATIN CALCIUM 11.02 MG EQ.TO ATORVASTATIN 10 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 LIPIDUCE-20ATORVASTATIN CALCIUM 21.70 MG EQ.TO ATORVASTATIN 20 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 TINAZOLMICONAZOLE NITRATE 2 % W/W CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 HOFTREX CEFTRIAXONE SODIUM EQ. TO CEFTRIAXONE 1 G POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYNoB M S PHARMA CO.,LTDNECTAR LIFESCIENCES LIMITED(UNIT-V1)IndiaCERTIFICATE RELEASED
 BEFARIN 3MGWARFARIN SODIUM 3MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 BEFARIN 5MGWARFARIN SODIUM 5MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 BETALOLPROPRANOLOL HCL 40MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 INSUGEN-30/70 (BIPHASIC)HUMAN INSULIN (RDNA ORIGIN) 100IU SUSPENSION FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 INSUGEN-N (NPH)HUMAN INSULIN (RDNA ORIGIN) 100 IU SUSPENSION FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 APOLETSCLOPIDOGREL 75 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDAPOTEX INCORPORATEDCanadaCERTIFICATE RELEASED
 LANZAAR 50LOSARTAN POTASSIUM 50 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 OPAZOMEPRAZOLE 20 MG CAPSULESTRIPPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 SAMARIN 140SILYMARIN 140 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 FLEMING( FOR ORAL SUSPENSION 457MG/5ML)AMOXICILLIN TRIHYDRATE 460MG EQ.TO AMOXICILLIN 400MG, DILUTED POTASSIUM CLAVULANATE 59.85 MG EQ.TO CLAVULANIC ACID 57 MG SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDMEDREICH LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 INSUGEN-R (REGULAR)HUMAN INSULIN (RDNA ORIGIN) 100 IU SOLUTION FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 MIRAX-MDOMPERIDONE MALEATE 12.73MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 FLEMING 1000 MGAMOXICILLIN TRIHYDRATE 1000 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDMEDREICH LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 FLEMING 625 MGAMOXICILLIN TRIHYDRATE 575 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDMEDREICH LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 SOPROXENNAPROXEN 250MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 BONMAXALENDRONATE SODIUM TRIHYDRATE 91.35 MG EQ.TO ALENDRONIC ACID 70 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 DILIZEMDILTIAZEM HCL 30 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 FLEMING(FOR ORAL SUSPENSION 228.5 MG/5ML)AMOXYCILLIN TRIHYDRATE BP EQUIVALENT TO AMOXICILLIN 200 MG, POTASSIUM CLAVULANATE BP EQUIVALENT TO CLAVULANIC ACID 28.5 MG SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandCERTIFICATE RELEASED
 HYLES 100SPIRONOLACTONE 100MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 AMLOPINE 10MGAMLODIPINE 10MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 AMLOPINE 5MGAMLODIPINE 5MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 ANAPRIL 20ENALAPRIL MALEATE 20MG TABLETSTRIPPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 CARATEN 6.25CARVEDILOL 6.25MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesBERLIN PHARMA LAO CO., LTDBERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.ThailandSTEP 1: RECEIVED (RENEW)