ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 651-700 of 2021 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 DICLOFENAC 50MGDICLOFENAC SODIUM 50MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 ABYRONEABIRATERONE ACETATE TABLET 250 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 EPHEDRINE 3%EPHEDRINE HCL 3%/1 ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 ERYTHRO DRYERYTHROMYCIN ETHYL SUCCINATE 125MG/5ML. ORAL SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 ERYTHROMYCIN 250ERYTHROMYCIN STEARATE 250MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 BOLEMIDE 4 MGPOMALIDOMIDE 4 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 CERINICERITINIB 150 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 ENFLON 10 MG EMPAGLIFLOZIN 10 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 GIENOESOFOSBUVIR 400 MG, VELPATASVIR 100 MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 LERARLESINURAD 200 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 FEDILATENIFEDIPINE 10MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 FULTROLYTE 500 MLGLUCOSE ANHYDRE INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 FUROSIXFUROSEMIDE 20MG/2ML INJECTIONVIALOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 GASTROMETCIMETIDINE TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 LYVIONI 4 MGLENVATINIB 4 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 LYVIONI 10 MGLENVATINIB 10 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 MYTANNEMITOTANE 500 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 OBETAN 5 MGOBETICHOLIC ACID 5 MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 GELALUSILALUMINIUM HYDROXIDE 250 MG, MAGNESIUM TRISILICATE 500 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 HEPTAMINEHEPTAMINOL HYDROCHLORIDE 313MG/5ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 KETAMINEKETAMINE HYDROCHLORIDE 250 MG INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 PARCINI 100mgPALBOCICLIB 100 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 PARCINIPALBOCICLIB 125 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 REGANNIREGORAFENIB 40 MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 SORANNISORAFENIB TOSYLATE 200 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 LAOBERINEBERBERINE HYDROCHLORIDE 50MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 MENDAZOL 500MEBENDAZOLE 500MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 METRONIDAZOLE 250MGMETRONIDAZOL 250 MG TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 VENTOKVENETOCLAX 10 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 VENTOK 50 MGVENETOCLAX 50 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 VENTOK 100 MGVENETOCLAX 100 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 MORPHINE 1%MORPHINE 10 MG/1ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 NEOSTIGMINENEOSTIGMINE METHYLSULFATE 0.5MG/1ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 NEURO-B1-6-12VIT. B1 250MG, VIT. B6 250MG, VIT. B12 1000MCG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 NORFLOXACINENORFLOXACIN 400 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 NOTALGINANALGIN ( METAMIZOLE SODIUM ) 1000 MG/2 ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 NSSSODIUM CHLORIDE 0.9% INFUSIONSACHETPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 ORAL 27.9 GDEXTROSE ANHYDROUS 20G + SODIUM CHLORIDE 3.5G + SODIUM CITRATE 2.9G + POTASSIUM CHLORIDE 1.5G POWDERSACHETOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 PANCURONROCURONIIUM BROMIDE 4MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 PARACETAMOLPARACETAMOL 120 MG/5 ML SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 PATAMOLPARACETAMOL 500MG TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 AMPICILLIN 250AMPICILLIN TRIHYDRATE 250MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 PERPERALMETOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE 10MG/2ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 PHENOBARBITALPHENOBARBITAL 100MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 PLASMAGLUKINDEXTRAN 70.000 6G + SODIUM CHLORIDE 0.9G/500ML INFUSIONSACHETPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 DICLOFENACDICLOFENAC SODIUM 50 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 ERYTHRO-250ERYTHROMYCINE 250 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 ERYTHRO-500ERYTHROMYCINE 500 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 LEOMYCINTETRACYCLINE HCL 250 MG SUGAR COATED TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED
 MULTIVITAMINTHIAMINE 2MG, RIBOFLAVIN 1.5MG, PYRIDOXINE HCL 1MG, CALCIUM PANTOTHENATE 3MG, NICOTINAMIDE 5MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERNoCODUPHA LAOFACTORY CODUPHA-LAOLaosCERTIFICATE RELEASED