ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 601-650 of 2021 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 DI - COTRIMSULFAMETHOXAZOLE 200 MG, TRIMETHOPRIM 40 MG SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 DI-ERY 250ERYTHROMYCINE 250MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 DI-GANINEN- ACETYL - DL-LEUCINE 500 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 DI - GANINEN - ACETYL - DL LEUCINE 500 MG/5 ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 FOLIC ACIDFOLIC ACID 5MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 HEPTAMINOL 0,1878GHEPTAMINOL HCL 0,1878MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 HEPTAMYNOLHEPTAMINOL HCL 313MG/5ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 KEAKAIWADPARACETAMOL 500MG, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE 10MG, CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 MUCODEXBROMHEXINE HCL 4MG/5ML SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 NORALGIN - 1000NORAMIDOPIRINE METHANESULFANATE SODIUM 1000 MG(ANALGIN) INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 ORALHYD 3.3GGLUCOSE ANHYDROUSE 2.025MG, SODIUM CHLORIDE 390MG, SODIUM CITRATE 435MG, POTASSIUM CHLORIDE 225MG POWDERSACHETOVER THE COUNTERYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 ORALHYD (SALT)GLUCOSE ANHYDROUS 13.5G, SODIUM CHLORIDE 2.6G, SODIUM CITRATE 2.9G, POTASSIUM CLHORIDE 1.5G/20.5G POWDERSACHETOVER THE COUNTERNoFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 PARACETAMOL 120MGPARACETAMOL 120MG/5ML SYRUPFLASKOVER THE COUNTERYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 PARACETAMOL 120MGACETAMINOPHEN 120MG SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 PARAFEN 1G/100 MLPARACETAMOL 1G SOLUTION FOR INJECTIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 PARA NEWPARACETAMOL 250MG/5ML SYRUPBOTTLEOVER THE COUNTERYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 PROMETHAZINEPROMETHAZINE HCL 6.25MG SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 SIALINDRYCEFALEXIN 125MG/5ML DRY SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 SORAFENIBCEFALEXIN 250MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 SODIUM CHLORIDE 0.9%SODIUM CHLORIDE 900MG INFUSIONSACHETPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 SPASMOZYLTIEMONIUM METHYLSULFATE 10MG + METAMIZOLE 2000MG INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 VECOSOLDEXTROSE ANHYDROUS 10 000MG, SODIUM CHLORIDE 9000MG, THIAMINE HCL 10MG, RIBOFLAVIN 10MG, NIACINAMIDE 250MG, PYRIDOXINE HCL 5MG, CYANOCOBALAMIN 3MCG INFUSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 VERAKHAI-IPARACETAMOL 500MG, CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG, DEXTROMETHORPHAN 15MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN B1THIAMINE HCL TABLETBLISTERPACK & BOTTLEOVER THE COUNTERYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN B12CYANOCOBALAMINE 25 CG TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN B2RIBOFLAVIN 10MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN B6 50MGPYRIDOXINE HCL 50MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 VITAMIN C 500MGASCORBIC ACID TABLETBOTTLEOVER THE COUNTERYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 ZYRMEXCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 5 MG/5ML SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 CHLORAMPHENICOL EYECHLORAMPHENICOL 1% DROPSBOTTLEOVER THE COUNTERYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 ACETATED RINGER'SSODIUM ACETATE INFUSIONFLASKOVER THE COUNTERNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 ADRENALINE 0.1%ADRENALINE 1MG INJECTIONAMPOULESOVER THE COUNTERNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 ATROPINE SULFATEATROPINE SULFATE 0.6MG/ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 BROMEXIN 4MGBROMHEXINE HYDROCHLORIDE 4MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 CARDILOLPROPRANOLOL HYDROCHLORIDE 40MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 CHLORAMCHLORAMPHENICOL 125 MG/5 ML SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 CIPROFLOX 200MG/100MLCIPROFLOXACIN LACTATE 200MG/100ML INFUSIONFLASKPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 D.10.WGLUCOSE ANHYDRE INFUSIONSACHETOVER THE COUNTERYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 D 5SDEXTROSE ANHYDROUS 5G, SODIUM CHLORIDE 0.9G/100ML INFUSIONSACHETPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 D5WDEXTROSE ANHYDROUS 5G, WATER FOR INJECTION Q.S TO 100 ML INFUSIONSACHETPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 D.5.W. RINGER'SDEXTROSE ANHYDROUS 5G+RINGER LACTATE/100 INFUSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 DEEWADPARACETAMOL 500MG, PHENYLEPHRINE HCL 10MG, CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 DEEWADACETAMINOPHEN 120 MG, PHENYLEPHINE HCL 5 MG, CHLORPHENIRAMINE MALEATE 1 MG SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 DIABETA 250CHLORPROPAMIDE 250MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 D 5S 0.9DEXTROSE ANHYDROUS 5G, SODIUM CHLORIDE 0.9G/100ML INFUSIONSACHETPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 D5W 100mlDEXTROSE ANHYDROUS 5G, WATER FOR INJECTION Q.S TO 100 ML INFUSIONSACHETPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 D.5.W. RINGER'S 100DEXTROSE ANHYDROUS 5G+RINGER LACTATE/100 INFUSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 DEEWAD 500PARACETAMOL 500MG, PHENYLEPHRINE HCL 10MG, CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 DEEWAD 120ACETAMINOPHEN 120 MG, PHENYLEPHINE HCL 5 MG, CHLORPHENIRAMINE MALEATE 1 MG SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 DIABETA 250mgCHLORPROPAMIDE 250MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED