ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 451-500 of 1990 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 PENGESIC SRTRAMADOL HCL 100 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesB M S PHARMA CO.,LTDHOVID BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 BIOTASEBIODIASTASE 1000 30 MG, LIPASE AP6 5 MG, NEWLASE 10 MG CHEWABLE TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 BISLANBROMHEXINE HCL 8 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 DIVALUM 5DIAZEPAM 5MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 CASPRINACETYLSALICYLIC ACID 100 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 CERITEC 10 MGCETIRIZINE HYDROCHLORIDE 10 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACOVER THE COUNTERNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 CINNACINNARIZINE 25MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 DECANDEXAMETHASONE 0.75 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 DOMPERDOMPERIDONE 10 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 MARAQUINECHLOROQUINE PHOSPHATE 250MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 FUKOLEFLUCONAZOLE 150 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 MEBEN 500MEBENDAZOLE 500MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 MELOXCAMMELOXICAM 15MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 LORADINELORATADINE 10 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 LORAMIDELOPERAMIDE HCL 2 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 MACGELDRIED ALUMINIUM HYDROXIDE GEL 200 MG, MAGNESIUM HYDROXIDE 200 MG, DIMETHYLPOLYSILOXANE 25 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 METROZOL 500METRONIDAZOLE 500MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 NEUROBITVITAMIN B1 125MG, VITAMIN B6 125MG, VITAMIN B12 125MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 NEUROBIT FORTVITAMIN B1 250MG, B6 250MG, B12 1MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 PONTALONMEFENAMIC ACID 500 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 POROPARACETAMOL 500 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 PREDNISOLONEPREDNISOLONE 5 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 PARA-CBFPARACETAMOL 500MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 PARACETAMOLPARACETAMOL 500MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 SELADIN 500MGNAPROXEN 500 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 PENICILLIN-VPHENOXYMETHYL PENICILLINE 400.000 UI TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 SHINOXOLAMBROXOL HYDROCHLORIDE 30 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 POLAMINCHLORPHENIRAMINE MALEATE 2 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 SHINTAMETCIMETIDINE 400 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 VORENDICLOFENAC SODIUM 50 MG ENTERIC-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTY.S.P. INDUSTRIES (M) SDN.BHDMalaysiaCERTIFICATE RELEASED
 TERPIN BENZOATTERPIN HYDRATE 100MG, SODIUM BENZOAT 150MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 ESOTID 20ESOMEPRAZOLE MAGNISIUM TRIHYDRATE USP 20 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTOPSONIN PHARMA LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 ESOTID 40ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE USP 40 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTOPSONIN PHARMA LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 LICONOR 300 MGURSODEOXYCHOLIC ACID BP 300 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTOPSONIN PHARMA LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 NERVITONMECOBALAMIN INN 0.5 MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTOPSONIN PHARMA LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 OLSART 40 MGOLMESARTAN MEDOXOMIL BP 40 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoMEMESCO PHARMA ENTERPRISE EXPORT-IMPORTOPSONIN PHARMA LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 VOLTANAC-50DICLOFENAC 50MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY CBF CBFLaosCERTIFICATE RELEASED
 CONLAXBISACODYL 0.01 G SUPPOSITORYBLISTERPACOVER THE COUNTERYesLAO INTER PHARMACONTINENTAL-PHARM CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 AMOXYCILLIN 500 MGAMOXYCILLIN THRIHYDRATE 500MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 AMPICILLIN 500MGAMPICILLIN TRIHYDRATE 500MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosCERTIFICATE RELEASED
 BRETAMPIRACETAM 400 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoIC PHARMA LAO CO., LTDKOREA UNITED PHARM. INT'L JSCVietnamCERTIFICATE RELEASED
 GENSERRA 10 MGSERRATIOPEPTIDASE 10 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoIC PHARMA LAO CO., LTDRESCUERS LIFE SCIENCES LTDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 PIROXICAM 10 MGPIROXICAM 10 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTTHE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATIONThailandCERTIFICATE RELEASED
 AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDEAMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE 25MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTTHE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATIONThailandCERTIFICATE RELEASED
 AMOXY M.HAMOXICILLIN TRIHYDRATE 573.94 MG EQ.TO AMOXICILLIN 500 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTM & H MANUFACTURING CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 ASCEE 500"VITAMIN C 250 MG SODIUM ASCORBATE 281.25 MG. EQ TO VITAMIN C 250 MG." TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTB L HUA CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 ASPILETSASPIRIN 81 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTNYCOMED ORANIENBURG GMBHThailandCERTIFICATE RELEASED
 DECOLGEN PRIN"PARACETAMOL ( ACETAMINOPHEN USP) 500 MG PHENYLEPRINE HCL USP 10 MG CHLORPHENIRAMINE MALEATE USP 2MG" TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTUNILAB PHARMACEUTICALS CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 DOLFENMEFENAMIC ACID USP 500 MG TABLETBLISTERPACOVER THE COUNTERNoKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTUNILAB PHARMACEUTICALS CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 ENERVON-CVITAMIN B1 50MG, VITAMIN B2 20MG, VITAMIN B6 5MG, VITAMIN B12 5MCG, NICOTINAMIDE 50MG, CALCIUM PANTOTHENATE 20MG, VITAMIN C 500MG SUGAR COATED TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTUNITED LABORATORIES, INC.PhilippinesCERTIFICATE RELEASED