ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 451-500 of 1990 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 FEXO SUSPENSIONFEXOFENADINE HYDROCHLORIDE USP 30 MG SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDSQUARE PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 NEVOL 2.5 TABLETSNEBIVOLOL HYDROCHLORIDE EQ.TO NEBIVOLOL 2.5 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDMEDLEY PHARMACEUTICALS LTDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 NEVOL 5 TABLETSNEBIVOLOL HYDROCHLORIDE EQ.TO NEBIVOLOL 5 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDMEDLEY PHARMACEUTICAL LTDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 TELMED 40TELMISARTAN USP 40 MG TABLETSTRIPPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDMEDLEY PHARMACEUTICALS LTDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 AMOGIN EFFESODIUM BICARBONATE 1.960 G, CITRIC ACID ANHYDROUS 1.850 G, SODIUM CARBONATE ANHYDROUS 0.430 G EFFERVESCENT POWDERSACHETPRESCRIPTION ONLYNoPALAMY PHARMA CO., LTDMILLIMED CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 AMOGIN-GELDRIED ALUMINIUM HYDROXIDE GEL 0.6000G(EQ. TO ALUMINIUM HYDROXIDE 0.4590G), MAGNESIUM HYDROXIDE 0.3000G, SIMETHICONE 0.0210G) GELBOTTLE AND SACHETOVER THE COUNTERNoPALAMY PHARMA CO., LTDMILLIMED CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 THROATSIL (MENTHOL)2, 4-DICHLOROBENZYL ALCOHOL 1.2MG, AMYLMETACRESOL 0.6MG LOZENGESBLISTERPACOVER THE COUNTERNoPALAMY PHARMA CO., LTDMILLIMED CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 THROATSIL (YELLOW)2, 4-DICHLOROBENZYL ALCOHOL 1.20MG, AMYLMETACRESOL 0.60MG LOZENGESBLISTERPACOVER THE COUNTERNoPALAMY PHARMA CO., LTDMILLIMED CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 PETADINPOVIDONE IODINE 3G/30 ML SOLUTIONBOTTLEOVER THE COUNTERNoFACTORY CBF CBFLaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 POLAMINEL - ARGININE HCL 270 MG, L - ISOLEUCINE 180 MG, L - LYSINE HCL .2H20 740 MG INFUSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY CBF CBFLaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 ACTAVISACECLOFENAC 100 MG TABLETALUMINIUM-BLISTERPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDGENIX PHARMA(PRIVATE) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 AMBOTENAMBROXOL HYDROCHLORIDE BP 0.300G/100ML SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 DESODINDESLORATADINE BP 2.5 MG/5ML SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 DINAFEX 120FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE USP 120 MG FILM-COATED TABLETSSTRIPPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 DINAFEX 180FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE USP 180 MG FILM-COATED TABLETSSTRIPPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 RINGER LACTATESODIUM CHLORIDE 0.6G, POTASSIUM CHLORIDE 0.04G, CALCIUM CHLORIDE 0.028G, SODIUM LACTATE 0.32G INFUSIONSACHETPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY CBF CBFLaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 SUBTILISBACILLUS SUBTILIS 100 MILLIONS ORGANISMS POWDERSACHETPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY CBF CBFLaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 GASTIDMAGALDRATE PASTE USP 21.5 % ( 480 MG), SIMETHICONE EMULSION USP 30 % ( 20 )/ 5 ML SUSPENSIONBOTTLEOVER THE COUNTERNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 GASTIDMAGALDRATE 480 MG, SIMETHICONE 20 MG CHEWABLE TABLETALU-ALUOVER THE COUNTERNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 KEFUCLAV 250CEFUROXIME 250 MG, CLAVULANIC ACID 62.5 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 KEFUCLAV 500CEFUROXIME 500 MG, CLAVULANIC ACID 125 MG FILM-COATED TABLETSALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 NEOSALINESODIUM CHLORIDE BP 1.300G, POTASSIUM CHLORIDE BP 0.750G, SODIUM CITRATE BP 1.450G, ANHYDROUS GLUCOSE BP 6.750 G POWDER FOR ORAL SOLUTIONSACHETPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDLaosCERTIFICATE RELEASED
 NOVOM.DOXYLAMINE SUCCINATE BP 10 MG, PYRIDOXINE HCL 10 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDGENIX PHARMA(PRIVATE) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 ORAV - OZ"OFLOXACIN USP 50 MG ORNIDAZOLE 125 MG" SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDRAVIAN LIFE SCIENCE PVT LTDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 PAINRAVACECLOFENAC 100 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDRAVIAN LIFE SCIENCE PVT LTDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 PAINRAV - 200 SRACECLOFENAC 200 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDRAVIAN LIFE SCIENCE PVT LTDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 PANTORA - 40PANTOPRAZOLE SODIUM USP EQ TO PANTOPRAZOLE 40 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDRAVIAN LIFE SCIENCE PVT LTDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 RAVZOLE - 20RABEPRAZOLE SODIUM 20 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDRAVIAN LIFE SCIENCE PVT LTDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 RAVZOLE - D"RABEPRAZOLE SODIUM 20 MG DOMPERIDONE BP 10 MG (AS ENTERIC COATED PELLETS) DOMPERIDONE BP 20 MG (AS INSTANT RELEASE PELLETS)" TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDRAVIAN LIFE SCIENCE PVT LTDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 DI-FER 200MGFERROUS FUMARATE 200MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY 3FACTORY NO. 3LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 UNICONTIN 400THEOPHYLLINE BP 400 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDMODI - MUNDIPHARMA PRIVATE LIMITEDIndiaCERTIFICATE RELEASED
 XINC BTHIAMINE HYDROCHLORIDE USP 0.100G, RIBOFLAVIN 0.040G, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE USP 0.040G, NICOTINAMIDE USP 0.400G, ZINC SULFATE MONOHYDRATE USP0.549 G/100ML SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 ZOLERIC 20 MGESOMEPRAZOLE PELLETS 20 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDGENIX PHARMA(PRIVATE) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 ZOLERIC 40 MGESOMEPRAZOLE 40 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDGENIX PHARMA(PRIVATE) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 ELEVA PLUSCEFOPERAZONE AS SODIUM 500 MG, SULBACTUM AS SODIUM 500MG POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDWILSHIRE LABORATORIES (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 ELEVA PLUS.CEFOPERAZONE AS SODIUM 1 G, SULBACTUM AS SODIUM 1 G POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDWILSHIRE LABORATORIES (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 MAXRON 0.4 MGTAMSULOSIN HYDROCHLORIDE USP 0.4 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDWILSHIRE LABORATORIES (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 ZEPOSE 150 MGIRBESARTAN 150 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDWILSHIRE LABORATORIES (PVT.) LTD.PakistanCERTIFICATE RELEASED
 GLIPITA 100SITAGLIPTIN PHOSPHATE MONOHYDRATE INN 128.500 MG EQ.TO SITAGLIPTIN 100 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDBEXIMCO PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 HYOSCOPAN 20MG INJECTIONHYOSCINE N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 GLIPITA 50SITAGLIPTIN PHOSPHATE MONOHYDRATE INN 64.250 MG EQ.TO SITAGLIPTIN 50 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDBEXIMCO PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 GLIPITA M-50 /1000SITAGLIPTIN PHOSPHATE MONOHYDRATE INN 64.250 MG EQ. TO SITAGLIPTIN 50 MG, METFORMIN HYDROCHLORIDE BP 1000 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDBEXIMCO PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 GLIPITA M-50/500SITAGLIPTIN PHOSPHATE MONOHYDRATE INN 64.250 MG EQ. TO SITAGLIPTIN 50 MG + METFORMIN HYDROCHLORIDE BP 500 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDBEXIMCO PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 METOCLOPRAMIDEMETOCLOPRAMIDE 10MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosSTEP 1: RECEIVED (RENEW)
 BEXITROL-F 50/500 BEXICAPSALMETEROL XINAFOATE(MICRONIZED) BP 0.0725 MG EQ. TO SALMETEROL 0.050 MG, FLUTICASONE PROPIONATE(MICRONIZED) BP 0.500 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDBEXIMCO PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 BEXITROL F BEXICAP 50/250SALMETEROL XINAFOATE(MICRONIZED) BP 0.0725 MG EQ. TO SALMETEROL 0.050 MG, FLUTICASONE PROPIONATE(MICRONIZED) BP 0.250 MG CAPSULEALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDBEXIMCO PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 BEXITROL F 25/125 HFASALMETEROL XINOFOLATE BP 36.25 MCG EQ . TO SALMETEROL 25 MCG ,FLUTICASONE PROPIONATE BP 125 MCG AEROSOLBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDBEXIMCO PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 BEXITROL-F 25/250 HFASALMETEROL XINOFOLATE BP 36.25 MCG EQ . TO SALMETEROL 25 MCG ,FLUTICASONE PROPIONATE BP 250 MCG AEROSOLBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDBEXIMCO PHARMACEUTICALS LTDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 ALADAYOLOPATADINE HYDROCHLORIDE USP 0.111 G EQ.TO OLOPATADINE 0.1 G OPHTHALMIC SOLUTIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED
 ESORAL 20ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE USP 22.275 MG EQ.TO ESOMEPRAZOLE 20 MG CAPSULESTRIPPRESCRIPTION ONLYNoVIMPEX LAO CO.,LTDESKAYEF BANGLADESH LIMITEDBangladeshCERTIFICATE RELEASED