ບັນຊີລາຍການຢາຂື້ນທະບຽນ
Displaying 451-500 of 2021 result(s)
ລະຫັດບາໂຄດຊື່ການຄ້າຊື່ເອກະພາບສາກົນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່Dipensing Categoryຢາພື້ນຖານບໍລິສັດຈຳໜ່າຍໂຮງງານຜະລິດປະເທດສະຖານະ 
 
 SOLMAX CAPSULES - CARBOXYMETHYLCYSTEINE 500 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTUNILAB PHARMACEUTICALS CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 SULFOMETHSULFAMETHOXAZOLE 400MG, TRIMETHOPRIM 80MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTB L HUA CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 SYKOFENKETOTIFEN 1MG/5ML SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTTHE SILOM MEDICAL CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 DEEWADACETAMINOPHEN 120 MG, PHENYLEPHINE HCL 5 MG, CHLORPHENIRAMINE MALEATE 1 MG SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 DIABETA 250CHLORPROPAMIDE 250MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 D 5S 0.9DEXTROSE ANHYDROUS 5G, SODIUM CHLORIDE 0.9G/100ML INFUSIONSACHETPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 ZEFTAMCEFTAZIDIME 1G POWDER FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTM & H MANUFACTURING CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 ZEPLEX 500MGCEFALEXIN MONOHYDRATE EQ TO CEPHALEXIN 500MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTM & H MANUFACTURING CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 ZEPLEX DRY SUSPENSIONCEPHALEXIN MONOHYDRATE EQUIVALENT TO CEPHALEXIN 125MG SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesKARNYA VIENGNAKORN EXPORT-IMPORTM & H MANUFACTURING CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 D5W 100mlDEXTROSE ANHYDROUS 5G, WATER FOR INJECTION Q.S TO 100 ML INFUSIONSACHETPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 D.5.W. RINGER'S 100DEXTROSE ANHYDROUS 5G+RINGER LACTATE/100 INFUSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 DEEWAD 500PARACETAMOL 500MG, PHENYLEPHRINE HCL 10MG, CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 GRISEOFULVIN 500 MGGRISEOFULVIN 500 MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesKSD PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTDMEKOPHAR CHEMICAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCKVietnamCERTIFICATE RELEASED
 KALTAZONECLOBETASOL PROPIONATE 0.5 MG CREAMTUBEPRESCRIPTION ONLYNoKSD PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTDVESCO PHARMACEUTICAL LTD., PARTNERSHIPThailandCERTIFICATE RELEASED
 DEEWAD 120ACETAMINOPHEN 120 MG, PHENYLEPHINE HCL 5 MG, CHLORPHENIRAMINE MALEATE 1 MG SYRUPBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 DIABETA 250mgCHLORPROPAMIDE 250MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 LONNATRIAMCINOLONE ACETONIDE 1 MG GELSACHETPRESCRIPTION ONLYYesKSD PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTDVESCO PHARMACEUTICAL LTD., PARTNERSHIPThailandCERTIFICATE RELEASED
 LONNA GEL ORANGE FLAVOURTRIAMCINOLONE ACETONIDE 1 MG GELSACHETPRESCRIPTION ONLYYesKSD PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTDVESCO PHARMACEUTICAL LTD., PARTNERSHIPThailandCERTIFICATE RELEASED
 ABYRONEABIRATERONE ACETATE TABLET 250 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 EPHEDRINE 3%EPHEDRINE HCL 3%/1 ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 ERYTHRO DRYERYTHROMYCIN ETHYL SUCCINATE 125MG/5ML. ORAL SUSPENSIONBOTTLEPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 ERYTHROMYCIN 250ERYTHROMYCIN STEARATE 250MG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 BOLEMIDE 4 MGPOMALIDOMIDE 4 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 CERINICERITINIB 150 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 ENFLON 10 MG EMPAGLIFLOZIN 10 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 GIENOESOFOSBUVIR 400 MG, VELPATASVIR 100 MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 LERARLESINURAD 200 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 EGANINARGININE TIDIACICATE 200 MG SOFT CAPSULESTRIPPRESCRIPTION ONLYNoKSD PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTDDONGKWANG PHARM. CO., LTD.Korea, SouthCERTIFICATE RELEASED
 FEDILATENIFEDIPINE 10MG TABLETBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 LYVIONI 4 MGLENVATINIB 4 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 LYVIONI 10 MGLENVATINIB 10 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 MYTANNEMITOTANE 500 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 OBETAN 5 MGOBETICHOLIC ACID 5 MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 MYCOPHENOLATE MOFETIL DISPERSIBLE TABLETSMYCOPHENOLATE MOFETIL 250 MG TABLETALU-ALUPRESCRIPTION ONLYNoKSD PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTDKUNMING BAKER NORTON PHARMCEUTICAL CO., LTDChinaCERTIFICATE RELEASED
 HEPTAMINEHEPTAMINOL HYDROCHLORIDE 313MG/5ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 PARCINI 100mgPALBOCICLIB 100 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 PARCINIPALBOCICLIB 125 MG CAPSULEBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 REGANNIREGORAFENIB 40 MG TABLETBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 SORANNISORAFENIB TOSYLATE 200 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 VENTOKVENETOCLAX 10 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 VENTOK 50 MGVENETOCLAX 50 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 VENTOK 100 MGVENETOCLAX 100 MG FILM-COATED TABLETSBOTTLEPRESCRIPTION ONLYNoTONGMENG(LAO) PHARMACCEUTICAL CO.,LTDTONGMENG( LAO) PHARMACEUTICAL AND FOOD CO.LTDLaosCERTIFICATE RELEASED
 PHENODEXDEXAMETHASONE PHOSPHATE 4 MG SOLUTION FOR INJECTIONVIALPRESCRIPTION ONLYYesKSD PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTDVESCO PHARMACEUTICAL LTD., PARTNERSHIPThailandCERTIFICATE RELEASED
 PHENOKINON"F"INJECTIONPROGESTERONE 50 MG, ESTRADIOL BENZOATE 5 MG SOLUTION FOR INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYNoKSD PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTDVESCO PHARMACEUTICAL LTD., PARTNERSHIPThailandCERTIFICATE RELEASED
 MORPHINE 1%MORPHINE 10 MG/1ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 NEOSTIGMINENEOSTIGMINE METHYLSULFATE 0.5MG/1ML INJECTIONAMPOULESPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 NEURO-B1-6-12VIT. B1 250MG, VIT. B6 250MG, VIT. B12 1000MCG FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesFACTORY NO. 2FACTORY NO. 2LaosCERTIFICATE RELEASED
 POX 109PIROXICAM 20 MG CAPSULEBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYNoKSD PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTDH.K. PHARMACEUTICAL CO., LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 STARCLAV 1000AMOXICILLIN TRIHYDRATE 1050 MG EQ.TO AMOXICILLIN 875 MG, CLAVULANATE POTASSIUM 168 MG EQ. TO CLAVULANIC ACID 125 MG. FILM-COATED TABLETSBLISTERPACPRESCRIPTION ONLYYesKSD PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTDSEVEN STARS PHARMACEUTICAL CO.,LTDThailandCERTIFICATE RELEASED
 TC-MYCINTETRACYCLINE HCL 0.03 G OINTMENTTUBEPRESCRIPTION ONLYYesKSD PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO., LTDVESCO PHARMACEUTICAL LTD., PARTNERSHIPThailandCERTIFICATE RELEASED